Cenu ČLS JEP pro rok 2009 získal prof. MUDr. Jiří Tichý, DrSc.


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2009; 148: 396
Kategorie: Zprávy

Cena J. E. Purkyně je nejvýznamnější ocenění, které Česká lékařská společnost J. E. Purkyně (ČLS JEP) uděluje členům společnosti již od roku 1962. Kandidáty na ocenění navrhují odborné společnosti ČLS JEP, respektive regionální spolky lékařů a konečný výběr laureáta provede tajným hlasováním předsednictvo ČLS JEP. Slavnostní předání se tradičně uskutečňuje v rámci tzv. Purkyňova dne, který se koná – letos již po jednapadesáté – na zámku v Libochovicích, rodišti tohoto významného vědce a lékaře. Cenu pro daný rok získává zpravidla jeden, zcela výjimečně dva lékaři. Držitelem Ceny J. E. Purkyně pro rok 2009 se stal prof. MUDr. Jiří Tichý, DrSc., emeritní přednosta Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN Praha, který ji 24. června převzal od předsedy ČLS JEP prof. MUDr. Jaroslava Blahoše, DrSc.

Profesor MUDr. Jiří Tichý, DrSc. s Cenou J. E. Purkyně
Profesor MUDr. Jiří Tichý, DrSc. s Cenou J. E. Purkyně

Prof. MUDr. Jiří Tichý, DrSc. se narodil 6. dubna 1929 v Praze. V roce 1953 promoval na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze a poté několik let pracoval na neurologickém oddělení primáře Ponči v Ústí nad Labem, v letech 1955–1957 jako neurolog v sanatoriu Imperial v Karlových Varech. V roce 1957 získal místo sekundáře na Neurologické klinice v Praze u akademika Kamila Hennera, ale po 6 týdnech nastoupil dvouletou základní vojenskou službu, pracoval jako neurolog v Terezíně. Po návratu na kliniku získal místo vědeckého pracovníka v laboratoři pro patofyziologii nervové soustavy, kde se systematicky věnoval studiu lipidů v mozkomíšním moku a jejich srovnávání s lipidy séra. Je autorem originálních metod extrakce likvorových lipidů, chromatografie polárních a neutrálních lipidů na tenkých vrstvách s kvantitativní denzitometrií a pokračovatelem ve vedení školy, k níž v současnosti patří řada významných odborníků v neurologii a v neurovědách.

V roce 1990 byl profesor Jiří Tichý jmenován přednostou Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN. V době jeho přednostování bylo v prostorách neurologické kliniky vybudováno oddělení magnetické rezonance a otevřena jednotka intenzivní péče. V roce 1990 byl také zvolen prvním porevolučním děkanem 1. LF UK.

Profesor Jiří Tichý (vpravo) přijímá první gratulace od předsedy ČLS JEP prof. Jaroslava Blahoše (vlevo) a místopředsedy společnosti prof. Vladimíra Paličky.
Profesor Jiří Tichý (vpravo) přijímá první gratulace od předsedy ČLS JEP prof. Jaroslava Blahoše (vlevo) a místopředsedy společnosti prof. Vladimíra Paličky.

Cenné zkušenosti a poznatky, které neustále rozšiřoval, získal především za svého ročního pobytu v Göteborgu a později jako visiting prof. na stejném pracovišti. Publikoval řadu prací o složení mastných kyselin v jednotlivých třídách lipidů, jež zkoumal pomocí tenkovrstevné a plynové chromatografie. Je autorem či spoluautorem několika monografií, z nichž nejaktuálnější je Neurologie z roku 2002 (Nevšímalová, Růžička, Tichý) vydaná pražským nakladatelstvím Galén. Mezinárodního uznání došel zejména jeho způsob chromatografického dělení esterů cholesterolu podle stupně nenasycenosti mastných kyselin. Sám ale považuje za nejpůvodnější práce o menším výskytu arteriosklerózy u osob s karcinomy, jak zjistil na základě 6500 pitev ve II. patologicko-anatomickém ústavu UK a publikoval v roce 1952.

Z jeho mimolékařských aktivit je třeba připomenout hru na trubku a dlouholeté vedení populárního Dixielandu 1. lékařské fakulty UK.

Pana profesora Jiřího Tichého jsme se zeptali:

Co Vás přivedlo k medicíně?

V posledním roce gymnázia jsem změnil původní záměr studovat techniku. Měl jsem pocit, že nejsem dost dobrý v matematice, a začala mne víc a víc zajímat medicína.

Co považujete ve svém oboru za „převratný“ objev či přínos?

Jsou to nepochybně funkční zobrazovací metody, které umožňují nejen neurologům a neurochirurgům „nahlédnout“ do mozku, ale i obrovský rozvoj poznání v neuropsychologii, psychiatrii a celkově v neurovědách.

Jak relaxujete a co máte rád?

Kromě již zmíněné dixielandové hudby, kterou aktivně provozujeme během roku, je to rekreace na chalupě o prázdninách a víkendech. Rád poslouchám vážnou hudbu, miluji Händla, Mozarta, Mahlera a Beethovena.

heg, foto www.cls.cz

Tab. 1. Nositelé Ceny J. E. Purkyně ČLS JEP od roku 1962
Nositelé Ceny J. E. Purkyně ČLS JEP od roku 1962


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MAPA ROUŠEK Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.