IX. ročník gastroenterologického sympozia


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2009; 148: 400
Kategorie: Zprávy

Tradiční znělkou a úvodním slovem odborného garanta sympozia, primáře endoskopického centra Brno – Bohunice prof. MUDr. Aleše Hepa, CSc., byl zahájen další ročník Motilitního sympozia, který se konal 25. června 2009 v budově kongresového centra Veletrhy Brno a.s. Na akci České gastroenterologické společnosti ČLS JEP pořádané Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity v Brně, Klinikou geriatrie a praktického lékařství a Endoskopickým centrem Fakultní nemocnice Brno – Bohunice se sešlo na osmdesát lékařů a neméně zdravotních sester. Organizační pracovní skupinu pod vedením prof. A. Hepa tvořili prim. MUDr. Karel Lukáš, CSc. ze IV. interní kliniky 1. LF UK a VFN Praha a lékaři fakultní nemocnice Brno – Bohunice as. MUDr. Jiří Dolina, PhD. a as. MUDr. Radek Kroupa. Konferenci zajistily Veletrhy Brno a.s., hlavním sponzorem sympozia byla již tradičně firma Zentiva. Jako vystavovatelé se účastnily firmy Abbott, Nycomed, Comesa a Medimport. Hlavní téma letošního ročníku gastroenterologického sympozia znělo: „Funkční porucha GIT – změna pohyblivosti, odchylka v příjmu stravy?“

Odborný program se sestával z 13 přednášek prezentovaných odborníky z fakultních nemocnic Brno – Bohunice, Praha – Motol, Ostrava, Hradec Králové, Všeobecné fakultní nemocnice Praha a Klinického centra ISCARE. Nejvíce skloňovaným tématem byla obezita. Výskyt tohoto onemocnění v celém světě výrazně stoupá a v České republice v současné době trpí nadváhou či obezitou více než 52 % lidí v dospělém věku. Možnosti konzervativní léčby obezity představila na sympoziu MUDr. Petra Šrámková z Centra pro léčbu obezity ISCARE, Endoskopickou terapií obezity se ve své prezentaci zabýval MUDr. Evžen Machytka z ostravské fakultní nemocnice, MUDr. Vladimír Procházka se ve svém příspěvku věnoval chirurgické léčbě morbidní obezity a od MUDr. Naděždy Machkové si mohli účastníci vyslechnout přednášku na téma „Obezita a GERD“. Témata se samozřejmě netýkala pouze obezity. MUDr. Jiří Dolina seznámil účastníky s novými vyšetřovacími metodami v gastroenterologii a o farmakoterapii onemocnění trávicího traktu digestivy hovořil doc. MUDr. Vladimír Zbořil. Podle ohlasů účastníků měla největší úspěch prezentace doc. dr. Pavla Koláře a Mgr. Petra Bitnara z rehabilitační kliniky FN Motol „Vztah pohybové soustavy a funkčních poruch horního GIT“. Mgr. P. Bitnar zaujal účastníky prezentací výsledků výzkumu zaměřeného na vztah mezi pohybovým aparátem a dysfunkcemi v oblasti jícnu a žaludku. Jeho poutavá přednáška potvrdila úzké funkčně-reciproční a biomechanické vztahy mezi pohybovým systémem a GIT a poukázala na fakt, jak lze současnou RHB léčbou přispět v komplexní léčbě GIT chorob. Sympozium bylo rozděleno do tří přednáškových bloků, přičemž po každém z nich následovala diskuze. Účast na sympoziu byla ohodnocena kredity v rámci celoživotního vzdělávání lékařů a zdravotních sester.

Termín X. motilitního sympozia byl stanoven na 22. června 2010 opět do Brna.

Registrace účastníků bude probíhat prostřednictvím webového formuláře na stránkách www.motilitnisympozium.cz, na nichž zájemci o účast průběžně naleznou veškeré aktuální informace k příštímu ročníku.

Lenka Kopčáková


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
nový kurz
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Svět praktické medicíny 1/2024 (znalostní test z časopisu)

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se