Od vědeckého důkazu k moderní vysoce efektivní léčbě alergicky nemocných v současné době


Autoři: L. Klimek
Působiště autorů: Drugs of Today 2009 ;  : 213–225. 45
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2009; 148: 395
Kategorie: Vybrané souhrny

Stále narůstá počet důkazů, které ukazují, že většina pacientů s alergickou rinitidou je v současné době senzibilizována na více než jeden pouhý alergen. Důvodem je pravděpodobně trvalá expozice zvyšujícím se hladinám tradičních, ale i nových alergenů, a to od exotického ovoce až po zvířecí srsti. Tato expozici pak vyústí v manifestaci symptomatologie, která je v současné době trvalá a co do intenzity středně těžká až těžká. Konsekventně tzv. iniciativa ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma) doporučuje, že alergická rinitida by měla být klasifikována buď jako „intermitentní“, nebo „perzistující“ s odvozením od hloubky symptomů a dopadu tíže choroby na kvalitu života nemocných. Navíc tato iniciativa doporučuje hodnotit účinnost H1-antihistaminik jakožto předmětu dlouhodobého hodnocení ve věci klinické účinnosti, bezpečnosti a farmakologických vlastností tak, aby plně docenila jejich efektivitu ve všech myslitelných směrech. Mezi v praxi dostupnými recentními antihistaminiky jsou analyzovány srovnávací studie s levocetirizinem, kde se poukazuje na to, že toto léčivo se jeví jako jedno z nejužitečnějších pro indikaci alergické rinitidy a chronické idiopatické urtiky. Důvodem je jeho všestranně příznivý farmakokinetický i farmakodynamický profil v porovnání s ostatními H1-antihistaminiky – stejně jako jeho vysoká účinnost a dlouhodobá bezpečnost, a to jak u dospělých, tak i u dětí. Nadto je kontinuální terapie s levocetirizinem opravdu zjevně efektivnější než ta vedená v režimu dle potřeby, což se jeví jako odůvodněný přínos pro alergické pacienty dneška, kteří trpí stále častěji formami spíše perzistujícími a s těžší symptomatologií.

doc. MUDr. Petr Čáp, PhD.

Nemocnice Na Homolce

150 30 Praha 5, Rentgenova 2

e-mail: petr.cap@homolka.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MAPA ROUŠEK Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.