V. mezinárodní antropologický kongres dr. Aleše Hrdličky „Quo vadis homo … societas humana?“


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2009; 148: 571
Kategorie: Sjezdy

Praha – Humpolec, 2.–5. září 2009

Ve dnech 2. až 5. září 2009 proběhl v Praze a v Humpolci již V. mezinárodní antropologický kongres dr. Aleše Hrdličky pod hlavičkou „Quo vadis homo … societas humana (kam kráčíš, člověče … lidstvo?)“. Kongres se konal u příležitosti 140. výročí narození dr. Aleše Hrdličky, rodáka z Humpolce. Vědecká jednání probíhala v Praze a v Humpolci se uskutečnil „Memoriál dr. Aleše Hrdličky“. Hlavními organizátory kongresu byly Česká společnost antropologická České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) a město Humpolec, dále Katedra antropologie a genetiky člověka, Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Národní muzeum v Praze a Česká demografická společnost. Patronát nad kongresem přijali MUDr. Přemysl Sobotka, předseda Senátu Parlamentu České republiky, MUDr. Pavel Bém, primátor hlavního města Prahy, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina, PhDr. Vladimír Špidla, evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti a za akademickou obec prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., rektor Univerzity Karlovy v Praze, a prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc., děkan Přírodovědecké fakulty UK.

Slavnostní zahájení kongresu proběhlo v prostorách staroslavného Karolína ve středu 2. září v pozdnějších odpoledních hodinách za přítomnosti výše uvedených patronů. Zahajovací projev přednesl doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc., prezident organizačního výboru kongresu. Poté následovaly projevy výše uvedených. Ještě před samotným zahájením kongresu byli členové Koncilu Evropské antropologické asociace, který v Praze v rámci kongresu zasedal, zvaní přednášející, vybraní světově uznávaní antropologové a zástupci města Humpolce přijati primátorem hlavního města Prahy v Brožíkově sálu Staroměstské radnice.

V dopoledních hodinách ve čtvrtek 3. září a v pátek 4. září probíhaly plenární přednášky v přednáškovém sále Anatomického ústavu 1. lékařské fakulty UK významných badatelů z oblasti antropologie, ale i genetiky, demografie a etologie – přednášejícími byli v abecedním pořadí: Beets G. (Nizozemí), Bogin B. A. (Velká Británie), Frayer D. W. (USA), Mortier G. (Belgie), Said G. Z. (Egypt). Další jednání probíhala v deseti sekcích v prostorách biologické sekce PřF UK a v Národním muzeu. Kromě ústních referátů bylo množství sdělení prezentováno i v posterové sekci. V etologické sekci byly rovněž předneseny dvě plenární přednášky (Bailley M. z USA a Perrett D. ze Skotska).

Stejně jako již v několika předchozích Hrdličkových kongresech proběhlo i tentokrát „The 11th Prague – Sydney – Lublin Symposium“, kterém bylo organizováno Společností pro pojivové tkáně ČLS JEP, Společností ortopedicko-protetickou ČLS JEP a Ambulantním centrem pro vady pohybového aparátu, s.r.o. Stěžejní problematikou byla ortopedická antropologie. V průběhu sympozia bylo předneseno celkem 23 odborných referátů, prezentovány byly dva postery.

Sympozia se zúčastnilo 46 účastníků, odborníků v oborech: ortopedie, antropologie, pediatrie, osteologie, genetiky, biochemie, ortopedické protetiky, radiologie, rehabilitace aj.

V pátek 4. září byli účastníci přepraveni do Humpolce, kde se uskutečnil memoriál dr. Aleše Hrdličky. Také pro tuto příležitost byly pro přítomné připraveny dvě plenární přednášky: Strouhal E. (Česká republika) a Ubelaker D. (USA). Součástí programu memoriálu bylo pro Hrdličkovy kongresy tradiční udělování pamětních medailí dr. A. Hrdličky. Touto medailí byli na návrh Hlavního výboru České společnosti antropologické vyznamenáni čtyři zahraniční a dva čeští nominovaní badatelé. Coby obdobu čestného občanství udělilo město Humpolec medaili rovněž třem významným humpoleckým rodákům. Program zpestřilo sólo klasické kytary a vystoupení pěveckého sboru. Po odborné části měli účastníci možnost seznámit se s pamětihodnostmi města a prohlédnout si Muzeum dr. Aleše Hrdličky. Memoriál byl ve večerních hodinách zakončen společenským večerem a odjezdem do Prahy, kde v sobotu pokračovala jednání v sekcích, a v poledních hodinách byl kongres zakončen.

Na kongresu odeznělo 11 plenárních přednášek. V sekcích bylo předneseno 103 referátů a bylo prezentováno 58 posterů. Na kongres zavítalo více jak 250 účastníků z 28 zemí všech pěti kontinentů. Více jak 85 bylo studentů.

doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc.

prezident organizačního výboru kongresu a předseda České společnosti antropologické čls jep

Přírodovědecká fakulta UK

Viničná 7, 128 44 Praha 2

e-mail: blaha@natur.cuni.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se