Ateroskleróza 2009


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2009; 148: 561
Kategorie: Abstrakta

Praha, 9.–11. září 2009

Ve dnech 9.–11. září letošního roku proběhlo v Lékařském domě v Praze již 15. sympozium s edukačním programem Ateroskleróza 2009. Sympozium pořádá pravidelně Sekce pro aterosklerózu Společnosti patologické a klinické fyziologie, která letos oslavila 30 let svého trvání. Na uspořádání se podílely ještě další odborné složky ČLS JEP – Komise pro prevenci aterosklerózy v dětském a adolescentním věku České pediatrické společnosti, Společnosti klinické biochemie, všeobecného lékařství, praktických lékařů pro děti a dorost, klinické výživy a intenzivní metabolické péče, obezitologická a diabetologická. Zahraničním spoluorganizátorem byla Sekce pro aterosklerózu Společnosti klinické biochemie SLS. Odborným garantem byl prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., přednosta IV. interní kliniky 1. LF UK a VFN, IPVZ Praha a NCONZO Brno. Program sympozia tradičně zahrnuje edukační přednášky na téma diagnostika, léčba a prevence aterosklerózy v dětském i dospělém věku i výsledky základního výzkumu a seznámení s novými diagnostickými metodami.

V dopoledním bloku zazněly přednášky prof. O. Elišky (1. LF UK Praha) Aheroskleróza a lymfa, doc. J. Kollára (UPJŠ Košice) Cirkulujúce mikropartikuly – príčina, alebo konzekvencia kardiovaskulárnych chorôb?, prof. A. Žáka Kontroversní otázky koncepce metabolického syndromu a doc. M. Zemana Inzulínová rezistence a neurodegenerativní onemocnění. Další sdělení se týkala rozvoje ischemických kožních defektů při hemodialýze a vlivu flavonoidů na kardiovaskulární onemocnění.

První odpolední blok byl zaměřen na oxidační stres. Úvodní přednáška prim. V. Holečka předvedla srovnání dvou metod pro stanovení oxidačního stresu, další účastníci přednesli své vlastní výsledky studia změn metabolických parametrů v souvislosti s rozsahem oxidačního stresu. V dalším bloku zazněla přehledná přednáška doc. J. Hlúbika Nefarmakologická léčba obezity – projekt podpory zdraví a sdělení s tématikou metabolického syndromu, obezity a hyperhomocysteinémie.

Druhý den uvedly přehledné přednášky ing. L. Kazdové Úloha CRP v patogenezi metabolického syndromu, doc. M. Zemana Polymorfismus FACL-4 a metabolický syndrom a dr. J. Macáška Adiponektin a leptin v rozvoji metabolického syndromu. Další dopolední blok uvedl doc. J. Kollár přednáškou Lipidy, obezita – riziká vojenského leteckého personálu na Slovensku, za kterou následovala sdělení experimentálních studií, sledujících možnosti medikamentózního i dietního ovlivnění metabolismu lipidů a inzulínové rezistence.

Odpolední blok uvedly dvě přednášky, které představily dvě různé nové metody pro stanovení tzv. malých denzních lipoproteinů o nízké hustotě (sd-LDL), následované dvěma experimentálními studiemi na téma vlivu statinu na expresi endoglinu a fibrátu na metabolismus léčiv v experimentální aterogenezi. Druhá část započala přednáškou doc. J. Dostálové Lipidy v potravinách a jejich nutriční hodnocení. Následovala sdělení o medikamentózním a dietním ovlivnění metabolismu lipidů a homocysteinu.

Poslední den započal blokem na téma změny jednotlivých parametrů u onemocnění pankreatu – akutní a chronické pankreatitidy i karcinomu pankreatu. Postupně byly srovnávány hodnoty leptinu a adiponektinu, mastné kyseliny, antioxidační enzymy a v neposlední řadě i nutriční parametry.

Poslední blok bývá již tradičně zaměřen na pediatrickou problematiku. Byl uveden přednáškou prof. F. Stožického Kardiometabolický syndrom u dětí, následovalo sdělení o výsledcích průřezové studie prevalence obezity u sedmiletých dětí v České republice. Další dvě sdělení slovenských kolegů se zabývala metabolickým syndromem a závěrečná přednáška prof. V. Teplana měla název Obezita a renální riziko.

Sympozia se vedle lékařů zúčastnili i odborníci dalších oborů (VŠ i SŠ), kterým prohloubení znalostí přispěje k celoživotnímu vzdělávání. Za možnost uspořádat nízkorozpočtovou akci, která je pro účastníky bez poplatku, vděčíme především velmi vstřícnému přístupu vedení ČLS JEP a dále dvěma šlechetným anonymním dárcům, kteří uhradili vytištění sborníku a pobyt zahraničního hosta. Příští sympozium se bude konat ve dnech 8.–10. září. 2010 a doufáme, že bude důstojným pokračováním tradice započaté před 30 lety.

Za organizační výbor

RNDr. Eva Tvrzická

IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

e-mail: eva.tvrzicka@vfn.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se