Kouření zvyšuje riziko aktivní tuberkulózy


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2009; 148: 559

Studie z Taiwanu potvrzuje, že kouření je rizikovým faktorem aktivní tuberkulózy. Závěry vycházejí z analýzy téměř 17 000 osob v rámci Taiwan’s National Health Interview Survey (NHIS) z roku 2001. Zatímco dřívější studie prokázaly zvýšenou mortalitu mezi pacienty s tuberkulózou, kteří kouřili, dosud žádná dlouhodobě nehodnotila přímý vliv kouření na incidenci aktivní tuberkulózy v populaci. „V této prospektivní kohortové studii jsme prokázali u kuřáků dvojnásobné riziko aktivní tuberkulózy v porovnání s nekuřáky“, říká hlavní autor, Hsien-Ho Lin, postgraduální student Brigham and Women’s Hospital v Bostonu.

Dr. Lin a kolegové použili data z NHIS, která se týkala aktivního i pasivního kouření, a v úvahu vzali i možná zkreslení, jako pohlaví, věk, bydlení v přeplněném domově, příjem domácnosti, stav, užívání alkoholu nebo zaměstnání. Na základě databáze NHIS také identifikovali všechny případy tuberkulózy, které byly diagnostikovány mezi lety 2001 a 2004. Když porovnali pravděpodobnost aktivní tuberkulózy u bývalých kuřáků, současných kuřáků a nekuřáků, zjistili, že riziko rozvoje aktivní otevřené tuberkulózy v porovnání s nekuřáky bylo u bývalých kuřáků 2,69× vyšší, u současných kuřáků 2,73× vyšší. I po vyloučení možných zkreslení zůstalo riziko současných kuřáků statisticky významně dvojnásobně vyšší v porovnání s nekuřáky.

Zajímavé bylo, že to byli zejména mladší kuřáci, kteří měli toto vysoké riziko.

Dalším překvapením byla souvislost s pohlavím: Je známo, že aktivní tuberkulóza je častější u mužů. Když ale autoři vzali v potaz kouření, pití alkoholu a příslušné sociální chování, rozdíl v pohlaví zmizel. Tedy výsledky naznačují, že za vyšším výskytem aktivní tuberkulózy u mužů nebude jejich pohlaví, ale právě prevalence kouření.

Kouření přispívá k rozvoji aktivní tuberkulózy několika mechanismy včetně vlivu na clearence sekretů na povrchu tracheobronchiální mukózy, snížené fagocytární funkce plicních alveolárních makrofágů, sníženou produkcí tumor necrosis factor v plicních makrofázích a zvýšeným obsahem železa v plicních makrofázích. Právě plicní makrofágy jsou první linií obrany těla před bacilem tuberkulózy.

Autoři doporučují další studium vztahu kouření a tuberkulózy, a to v různých populacích a etnických skupinách. Logicky se nabízí léčba závislosti na tabáku jako prevence tuberkulózy, přičemž benefit by byl mnohem širší než jen ve snížené incidenci tuberkulózy.

E. Králíková


Zdroje

Lin HH, Ezzati M, Chang HY, Murray M. Association Between Tobacco Smoking and Active Tuberculosis in Taiwan: Prospective Cohort Study. Am J Respir Crit Care Med 2009; 180: 475–480.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se