CD69 upregulation on T cells as an in vitro marker for delayed-type drug hypersensitivity


Autoři: A. Beeler;  L. Zaccaria;  T. Kawabata;  B. O. Gerber;  W. J. Pichler
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2008; 147: 122
Kategorie: Vybrané souhrny

CD69 upregulation on T cells as an in vitro marker for delayed-type drug hypersensitivity

Allergy, 2007, 13 (Epub ahead of print).

Upregulace CD69 na T-buňkách jako in vitro marker opožděného typu lékové přecitlivělosti

T-buňky hrají klíčovou roli v hypersenzitivních reakcích opožděného typu na léky. Tato reaktivita může být hodnocena proliferací T-buněk v odpovědi na léky pomocí testu transformace lymfocytů (LTT). Avšak LTT je pro běžnou praxi omezen. Proto by bylo žádoucí zavést alternativní metodu, která by byla jednodušší. Pomocí metody průtokové cytometrie byly analyzovány vzorky celkem 15 pacientů a 5 zdravých kontrol se zaměřením na upregulaci CD69 na T-buňkách. Anamnéza byla 4 měsíce až 12 let po akutní lékové hypersenzitivní reakci. U všech 15 LTT hypersenzitivních pacientů byl zjištěn vzestup exprese znaku CD69 na T-buňkách v časové návaznosti (48 hodin) na lékovou stimulaci výlučně s léky odpovědnými za lékové hypersenzitivní reakce. Stimulační index 2 jako cut-off umožnil rozlišit mezi areaktivními a reaktivními T-buňkami v LTT a upregulaci CD69. Upregulace CD69 se projevila u 0,5 až 3 % T-buněk. Tato reaktivní buněčná populace se skládala z menšiny na léky plně reaktivních T-buněk produkujících cytokiny a vyššího podílu ostatních nezúčastněných T-buněk aktivovaných IL-2 a možná jinými cytokiny. Upregulace CD69 byla pozorována po 2 dnech u všech pacientů s pozitivním nálezem v LTT. Výsledek LTT byl k dispozici po 6 dnech.

Resumé: Na základě těchto poznatků se test upregulace CD69, určený k identifikaci T-buněk v periferní krvi reagujících na léky hypersenzitivních pacientů, jeví jako velmi nadějný.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se