Vrozená forma trombotické trombocytopenické purpury


Hereditary Form of Thrombotic Thrombocytopenic Purpura

Background.
Thrombotic thrombocytopenic purpura is characterized by microvascular platelet clumping resulting in thrombocytopenia, microangiopathic hemolysis, neurological abnormality, and renal dysfunction. Similar manifestations also occur in patients with the hemolytic uremic syndrome or other types of disorders. Recent studies demonstrate that severe deficiency of the von Willebrand factor cleaving metalloprotease, ADAMTS13, causes thrombotic thrombocytopenic purpura. Aim of our study was to characterize gene defects causing inherited type of disease. 

Methods and Results.
We investigated nine patients with recurrent type of disease with familiar origin and twelve relatives. Samples were taken in a remission of disease. We measured activity of ADAMTS13 (vWF-CP) with modified method of the quantitative immunoblotting of degraded vWF multimers. Mutation screening was carried out by sequencing all 29 exons and flanking intron regions of the ADAMTS13 gene. Five distinct mutations were found. Three of them are novel. 

Conclusions.
Mutation analysis of the ADAMTS13 gene brought interesting results in eight patients. We found a one single base frameshift insertion, 4143insA in 8 of 9 unrelated individuals. This investigation represents an advantage in the differential diagnosis of disease since the thrombotic thrombocytopenic purpura phenotype in childhood can be variable and rapid detection of mutation is helpful for the recurrence prevention. 

Key words:
thrombotic thrombocytopenic purpura, ADAMTS13, vWF – cleaving protease, mutations.


Autoři: I. Hrachovinová;  Š. Rittich;  P. Salaj;  J. Suttnar;  J. E. Dyr;  T. Šuláková 1;  J. Pták 1;  P. Ďulíček 2;  T. Seeman 3
Působiště autorů: Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha ;  FNsP, Ostrava 1;  FN, Hradec Králové 2;  Pediatrická klinika FNM, Praha 3
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2006; 145: 390-392
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Trombotická trombocytopenická purpura je těžké multisystémové onemocnění charakterizované konzumpční trombocytopenií, mikroangiopatickou hemolýzou s mikrotromby v mikrocirkulaci, fluktujícím neurologickým nálezem, případně poruchou renálních funkcí. Podobně se projevuje i hemolyticko-uremický syndrom a jiná onemocnění. Nedávné studie prokázaly, že onemocnění způsobuje defekt metaloproteázy štěpící von Willebrandův faktor do menších multimerů. Jako člen ADAMTS rodiny metaloproteáz získala název ADAMTS13. Cílem naší práce bylo charakterizovat mutace v genu pro ADAMTS13 u vrozené formy trombotické trombocytopenické purpury. 

Metody a výsledky.
Mutační analýzu jsme prováděli u 9 pacientů a jejich 12 rodinných příslušníků. Aktivita ADAMTS13 byla měřena modifikovanou metodou kvantitativního imunoblotingu degradovaných multimerů von Willebrandova faktoru. Mutační analýza byla prováděna sekvenováním všech 29 exonů a jejich přilehlých intronových oblastí. Nalezli jsme pět rozdílných mutací. Tři z nich dosud nebyly publikovány. 

Závěry.
Mutační analýza odhalila zajímavý výsledek. Nalezli jsme inzertní mutaci 4143insA v 8 z 9 pacientů. Tato často se vyskytující mutace představuje výhodu pro diferenciální diagnózu vrozené formy trombotické trombocytopenické purpury, protože klinická manifestace u dětí je velmi heterogenní a rychlá detekce mutace je přínosem v prevenci léčby rekurencí. 

Klíčová slova:
trombotická trombocytopenická purpura, ADAMTS13, von Willebrandův faktor – štěpící proteáza, mutace.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se