Biopsie sentinelové uzliny u pacientů s karcinomem ústní dutiny a orofaryngu


Sentinel Lymph Node Biopsy in Oral and Oropharyngeal Carcinomas

Background.
The aim of our study was to assess feasibility and accuracy of sentinel lymph node biopsy in patients with head and neck squamous cell carcinoma with clinically N0 neck. 

Methods and Results.
The sentinel lymph node was localised preoperatively by lymphoscintigraphy and intraoperatively by hand-held gamma probe after peritumoral injection of a Tc99m-labeled colloidal human serum albumin. The histology of the sentinel lymph node was compared with the histology of the nodes of the elective neck dissection performed in all patients. 27 patients with oral and oropharyngeal carcinomas accessible to injection in local anaesthesia were enrolled into a prospective trial between July 1993 and December 2005. The sentinel lymph node was localised by preoperative lymphoscintigraphy in 26 of 27 patients. Sentinel lymph node was identified perioperatively by hand-held gamma probe in all 28 necks of 27 patients. Occult metastases were found in 4 sentinel lymph nodes in 4 cases. In one case (3.6 %) the result of sentinel lymph node biopsy was false negative. The sentinel lymph node biopsy correctly predicted the positivity and negativity of the neck in 27 of 28 cases (96.4 %). 

Conclusions.
Sentinel lymph node biopsy in patients with oral and oropharyngeal carcinomas is feasible and seems to accurately predict the status of the regional lymph nodes. 

Key words:
elective neck dissection, hand-held gamma probe, head and neck cancer, lymphoscintigraphy, sentinel lymph node.


Autoři: L. Mrzena;  J. Betka;  I. Stárek 1;  K. Táborská 2;  D. Kodetová 3;  H. Křížová 4
Působiště autorů: Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FNM, Praha Katedra Otorinolaryngologie IPVZ, Praha ;  Otolaryngologická klinika LF UP a FN, Olomouc 1;  Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FNM, Praha 2;  Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FNM, Praha 3;  Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN, Praha 4
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2006; 145: 393-398
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Cílem studie bylo ověřit proveditelnost identifikace a biopsie sentinelové uzliny u pacientů s karcinomem dutiny ústní a orofaryngu a její prediktivní hodnotu pro určení přítomnosti okultních metastáz. 

Metody a výsledky.
Sentinelová uzlina byla identifikována na základě předoperační scintigrafie po aplikaci radiokoloidu značeného 99mTc do okolí primárního tumoru a během operace pomocí ruční gamasondy. U všech pacientů byla poté provedena elektivní krční disekce. Výsledek histologického vyšetření sentinelové uzliny byl porovnán s výsledky histologického vyšetření všech uzlin nalezených v krční disekci. Od července 2003 do prosince 2005 bylo 27 pacientů s karcinomem dutiny ústní a orofaryngu bez klinicky detekovatelných metastáz zařazeno do prospektivní studie. Ve studii byla u 26 z 27 pacientů identifikována sentinelová uzlina při předoperační lymfoscintigrafii. Peroperačně byla sentinelová uzlina identifikována u 27 pacientů (100 %) na 28 stranách krku. Ve 4 případech byla zjištěna přítomnost okultní metastázy v SLU. Jen v 1 případě (3,6 %) byl výsledek biopsie sentinelové uzliny falešně negativní. V 27 případech (96,4 %) výsledek biopsie sentinelové uzliny správně určil stav krčních uzlin. 

Závěry.
Výsledky studie ukazují, že biopsie sentinelové uzliny je u karcinomu dutiny ústní a orofaryngu dobře proveditelná a ve vysokém procentu správně určuje přítomnost okultních metastáz. 

Klíčová slova:
elektivní krční disekce, ruční gamasonda, karcinom hlavy a krku, lymfoscintigrafie, sentinelová lymfatická uzlina.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se