NGAL-neutrofilní, s gelatinázou asociovaný lipokalin v biochemii, fyziologii a klinické praxi


NGAL-Neutrophil Gelatinase Associated Lipocalin in Biochemistry, Physiology and Clinical Praxis

Neutrophil gelatinase associated lipocalin belongs to a family of small proteins, lipocalins, engaged in the transmembrane transportation of lipophylic substances. Originally isolated from specific granules of neutrophils, it was later located in bone marrow cells as well as lung, bronchial and colon epithelial cells. The expression of neutrophil lipocalin in epithelial cells and in body fluids considerably augments during the occurrence of inflammations and some cancers. A modulation of immunity response was thus suggested to be the main function of neutrophil lipocalin as well as the bacteriostatic effect originating from competition between neutrophil lipocalin and bacteria for siderophoric iron. Forming protective complexes with gelatinase B, the neutrophil lipocalin is implicated in regulatory processes of physiological and pathological rebuilding of tissues, mainly in the angiogenesis. The determination of neutrophil lipocalin levels in body fluids able to discriminate between bacterial and viral infections provides a powerful diagnostic tool. The examination of neutrophil lipocalin in the sera and urine of patients at risk of renal failure offers a very early marker of this acute state. Neutrophil lipocalin represents a sensitive non-invasive marker of renal ischemia and in patients with cystic fibrosis the marker of acute pulmonary exacerbation. Discussions have been conducted regarding the role of neutrophil lipocalin as an early marker of pancreatic cancer or of neutrophilic activation in severe cases of bowel diseases. 

Key words:
Lcn2, NGAL, neutrophil, siderophores, angiogenesis, bacterial infection, ischemia, cystic fibrosis, acute renal failure, acute pulmonary exacerbation.


Autoři: I. Kalousek;  P. Röselová;  P. Otevřelová
Působiště autorů: Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2006; 145: 373-376
Kategorie: Přehledový článek

Souhrn

Poměrně mladým členem rodiny lipokalinů, malých sekrečních proteinů účastnících se převážně transmembránového přenosu lipofilních substancí je neutrofilní, s gelatinázou asociovaný lipokalin. Původně izolován ze specifických granul neutrofilů byl později nalezen v kostní dřeni a výstelkových tkáních některých orgánů. Exprese neutrofilního lipokalinu ve výstelkových tkáních a tělních tekutinách mohutně stoupá při zánětlivých a nádorových onemocněních. Jeho úloha je prokázána v modulaci imunitní odpovědi a pozoruhodné je jeho bakteriostatické působení, zprostředkované účinnou kompeticí neutrofilního lipokalinu s mikroorganizmy o chelátory železa. Schopností vytvářet protektivní komplexy s gelatinázou B zasahuje neutrofilní lipokalin do regulace procesů fyziologické i patologické přestavby tkání, zejména angiogeneze. Diagnosticky významná jsou vyšetření hladin neutrofilního lipokalinu v tělních tekutinách, způsobilá rozlišit bakteriální a virové infekce. Stanovení neutrofilního lipokalinu v krevním séru a moči pacientů ohrožených selháním funkce ledvin nabízí velmi časný marker akutního selhání či marker nefrotoxicity při podávání některých léčiv. Neutrofilní lipokalin reprezentuje citlivý neinvazivní marker ledvinné ischémie a u pacientů s cystickou fibrózou marker akutní plicní exacerbace. Aktuální jsou diskuze o úloze neutrofilního lipokalinu jako časného markeru karcinogeneze slinivky břišní a markeru neutrofilní aktivace při vážných střevních onemocněních. Spektrum poznatků o funkci neutrofilního lipokalinu se rychle rozrůstá a s ním i nabídka klinických aplikací. 

Klíčová slova:
Lcn2, NGAL, neutrofil, siderofory, angiogeneze, bakteriální infekce, ischémie, cystická fibróza, akutní selhání ledvin, akutní plicní exacerbace.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×