Nádej pre pacientov so zriedkavo sa vyskytujúcimi ochoreniami – „orphan“ lieky


Chance for Patients with Rare Diseases – „Orphan” Medicinal Products

Rare diseases are defined as those affected less than five in every 10 000 person in European Union. The purpose of this paper is to present activities, which make possible to stimulate research development and marketing of appropriate medicine for tretment of rare disease, named „Orphan” medicinal products. EU „Orphan” medicinal products legislation which entered into force in April 2000 is described. Definition of „Orphan” medicinal products as well as the procedure of designation and placing the products into the Community register is presented. Those incentives to industry are described, which are already five years very well implemented oh the European level mostly on the preauthorisation phase of „Orphan” medicinal products development, but also in the registration process as well as the post-authorisation phase. Finaly, the first twenty „Orphan” medicinal products, which have been given positive opinion in the Community for the grant of a marketing authorisation till April 2005 are mentioned in this work. The real availability of „Orphan” medicinal products in the particular EU member states is analysed. 

Key words:
„Orphan” medicinal products, rare diseases, designation, European Union.


Autoři: M. Kuželová 1;  K. Kubáčková 2,4;  M. Palágyi 1,3;  M. Šmíd 4
Působiště autorů: Katedra farmakológie a toxikológie FaF UK, Bratislava, SR 1;  Radioterapeuticko-onkologické oddělení FNM, Praha 2;  Oddelenie EÚ procedúr, Sekcia registrácie, ŠUKL, Bratislava, SR 3;  SÚKL, Praha 4
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2006; 145: 296-300
Kategorie: Přehledový článek

Souhrn

Práca sa zaoberá problematikou zriedkavo sa vyskytujúcich ochorení s prevalenciou nižšiou ako 5 chorých na 10 000 obyvateľov. Uvádza aktivity, ktoré umožňujú zabezpečiť vo zvýšenej miere výskum, vývoj a registráciu liekov na liečbu týchto ochorení, ktoré sa nazývajú „orphan“ lieky alebo „lieky siroty“. Oboznamuje s legislatívou Európskej únie platnou od roku 2000, ktorá podporuje vývoj „orphan“ liekov. V práci sa definujú „orphan“ lieky a uvádza sa postup dezignácie a zaradenia do registra „orphan“ liekov. Popisujú sa stimuly, ktoré sa už päť rokov úspešne realizujú na európskej úrovni hlavne v predregistračnej fáze vývoja „orphan“ liekov, ale aj v priebehu registrácie a po uvedení týchto liekov do klinickej praxe. V závere práce sa uvádza prvých 20 „orphan“ liekov, ktoré boli do apríla 2005 zaregistrované a rozoberá sa skutočná dostupnosť „orphan“ liekov v jednotlivých členských štátoch Európskej únie. 

Kľúčové slová:
„orphan“ lieky, zriedkavo sa vyskytujúce choroby, dezignácia, Európska únia.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se