Kouření rodičů a expozice předškolních dětí tabákovému kouři


Paternal Smoking and Exposure of Pre-school Children to Tobacco Smoke

Background.
During studies on the health of children aged 3 or 4.5 years in Teplice and Prachatice districts of the Czech Republic, we focused also on the extent of smoking in the families and exposure of children to environmental tobacco smoke. 

Methods and Results.
In 1128 questionnaires administered to mothers of children born in 1994–1998, 35.6 % of mothers indicated that they smoked and 48.9% of fathers/partners (N=1075) were smokers. Including other family members, there were 41.6 % families without any smoker, 30.1 % of families with one smoker and 24% families with two smokers (out of 1061 households). Urine samples of 523 pairs of mothers and children (aged 4.5 years) were assayed for cotinine using a RIA radioimmunoassay. Concentration of cotinine was higher than 500 ng cotinine/mg creatinine (the cut-off value for smoking) in 199 of 523 mothers (38 %). Exposure of children to environmental tobacco smoke (cotinine levels over 20ng/mg creatinine) was detected in 48.2 % of 523 children. There were more children with cotinine levels over 20 ng in Teplice (59.2 % of 287 children) than in Prachatice district (34.7 % of 236 children). 

Conclusions.
Cotinine levels in child’s urine were significantly positively associated with maternal cotinine levels as well as with smoking of mother and father, and were lower in children visiting kindergarten. 

Key words:
cotinine, nicotine, smoking, tobacco smoke pollution.


Autoři: M. Dostál;  A. Milcová;  B. Binková;  J. Nožička 1;  F. Kotěšovec;  J. Topinka;  R. J. Šrám
Působiště autorů: Ústav experimentální medicíny AV ČR a Zdravotní ústav Středočeského kraje. Praha ;  Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, územní pracoviště Prachatice 1
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2006; 145: 313-318
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
V rámci epidemiologických studií zdravotního stavu předškolních dětí ve věku 3 a 4,5 roku v okresech Teplice a Prachatice jsme sledovali četnost kuřáků v rodinách a expozici dětí tabákovému kouři.  

Metody a výsledky.
Podle dotazníků vyplněných matkami dětí narozených v letech 1994–1998 kouřilo 35,6 % z 1128 matek a 48,9 % z 1075 jejich manželů/partnerů. S přihlédnutím k spolubydlícím osobám žilo 41,6 % dětí v domácnosti bez kuřáků, 30,1 % dětí v domácnosti s jedním kuřákem, a 24,0 % dětí v domácnosti se dvěma kuřáky. V okrese Teplice bylo mezi matkami i otci více kuřáků než v okrese Prachatice (ženy: 41,1 % vs. 28,5 %, muži: 50,8 % vs. 46,5 %). U 523 párů matka – dítě (věk 4,5 roku) jsme měřili koncentraci kotininu jako hlavního metabolitu nikotinu ve vzorcích moče použitím metody radioimunoassay. Koncentrace přesahující 500 ng/mg kreatininu (mezní hodnota pro detekci aktivního kouření) byla detekována u 199 z 523 matek (38 %). Za průkaz expozice tabákovému kouři dětí považujeme hladinu kotininu vyšší než 20 ng/mg kreatininu, která byla zjištěna u 48,2 % z 523 dětí. Z nich bylo výrazně více mezi dětmi žijícími v okrese Teplice (59,2 % z 287 dětí) než v okrese Prachatice (34,7 % z 236 dětí).  

Závěry.
Hladiny kotininu v moči dětí byly statisticky významně pozitivně asociovány s kouřením matky i otce, a negativně s docházením dětí do mateřské školky.  

Klíčová slova:
kotinin, nikotin, kouření, znečištění tabákovým kouřem.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se