Kvantifikace EBV u dětí po alogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk


EBV Quantification in Children Undergoing Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation

Background.
Patients undergoing allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (AHSCT) are endangered by developing Epstein-Barr virus-related post-transplant lymfoprolipherative disease (EBV-LPD). The aims of the study were to retrospectively characterise the viral loads in four patients who died of this complication, and to test possible risk factors for EBV reactivation in a prospectively observed cohort of children after AHSCT. 

Methods and Results.
Serial DNA samples extracted from whole blood from four patients who died of post-transplant EBV-LPD in year 2000 were retrospectively analysed for EBV load using quantitative real-time PCR. First detection of EBV activation preceded death by 24-91 days. All four patients exceeded a viral load of one million EBV copies per 100,000 human genome equivalents. A cohort of 72 children undergoing AHSCT between 2001-2004 was prospectively followed-on using the same quantification method from regularly obtained samples of whole blood, and clinical and laboratory data were recorded on a weekly basis, totalling at 3,896 person-weeks of observation. Approximately one half of the cohort experienced at least one episode of EBV reactivation during the first 100 days after AHSCT, four of the episodes being accompanied with viral loads higher than our provisional threshold of 10,000 copies per 100,000 human genome equivalents. Three of the four patients developed EBV-LPD and were successfully treated by intravenous administration of anti-CD20 antibody. Testing of possible clinical and laboratory predictors of EBV reactivation did not reveal any clinically useful association. 

Conclusions.
The cornerstone of predicting EBV-LPD in AHSCT is a regular monitoring of EBV viral load using quantitative methods. Using this strategy with a threshold of 10,000 EBV copies per 100,000 human genome equivalents was proved to be effective, as shown by no death of EBV for the study period, compared to four cases in the year before the quantitative monitoring. 

Key words:
EBV, lymphoproliferative disease, allogeneic haematopoietic stem cell transplantation, PCR.


Autoři: P. Hubáček 1,2;  O. Cinek 2;  M. Kulich 3;  M. Zajac 4;  P. Keslová 1;  R. Formánková 1;  J. Starý 1;  P. Sedláček 1
Působiště autorů: Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FNM, Praha 1;  Pediatrická klinika 2. LF UK a FNM, Praha 2;  Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha 3;  Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FNM, Praha 4
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2006; 145: 301-306
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Cílem bylo zavést kvantifikaci virové nálože viru Epsteina a Baarové (EBV) u dětských pacientů po alogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk (HSCT), charakterizace průběhu virové nálože u čtyř fatálních případů lymfoproliferativní nemoci (EBV-LPD) a testování rizikových faktorů pro reaktivaci EBV. 

Metody a výsledky.
Retrospektivně jsme kvantifikovali EBV v sérii vzorků od čtyř dětí zemřelých na potransplantační EBV-LPD v roce 2000. Následně jsme v letech 2001–2004 prospektivně sledovali 72 dětí po alogenní HSCT. Virus jsme vyšetřovali pomocí kvantitativní real-time PCR z krve odebírané v týdenních intervalech první tři měsíce po HSCT, později při ambulantních kontrolách. Retrospektivní vyšetření vzorků zemřelých pacientů ukázalo, že všichni překročili hladinu 1 milionu kopií EBV (normalizováno na 100 000 lidských genomových ekvivalentů) a že první detekce reaktivovaného EBV předcházela úmrtí o 24–91 dní. Z prospektivně sledovaných pacientů byla překročena hladina 100 normalizovaných kopií EBV u 48 (67 %) dětí, 1000 u 13 (18 %) pacientů. Hladinu 10 000 kopií překročili 4 pacienti, u tří z nich byla prokázána EBV-LPD, a byli úspěšně léčeni monoklonální protilátkou proti CD20. Výskyt EBV po HSCT nelze spolehlivě predikovat ze žádných parametrů primárního onemocnění nebo transplantace. 

Závěry.
Kvantifikace EBV v pravidelných časových intervalech po alogenní HSCT je vhodnou metodou pro časné odhalení růstu nálože viru. Hladina 10 000 virových kopií/100 000 lidských genomových ekvivalentů dobře predikuje EBV-LPD, avšak je stále bezpečná pro časnou specifickou terapii. 

Klíčová slova:
EBV, lymfoproliferativní nemoc, transplantace hematopoetických kmenových buněk, PCR.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×