Aristoteles redivivus aneb Malé repetitorium aristotelské metodologie s ohledem na problematiku psychosomatické medicíny


Aristoteles Redivivus or Small Repetitorium of Aristotelian Methodology Regarding Problems of Psychosomatic Medicine

Present-day biological medicine has not reconciled the modern heritage of mechanistic conception of causality, which in many aspects limits the diagnostic and therapeutic potential of contemporary physicians. If such reduced principle of causality is confronted with Aristotelian conception of four types of disease causes and with the possibility to use it in the study of life nature (and therefore also in medicine), non-trivial differences will be revealed, which can at least bring some inspiration to present day physicians. The contemporary psychosomatically thinking physicians are in a similar position from which Aristotle criticized his foregoers for insufficient explanation of the principle of cause and effect. Medical doctors have many common points with Aristotle and that is why it is possible to speak, with certain hyperbole, about renewal of Aristotelian conceptions in some of the new trends of contemporary medicine, where the present-day mechanistic mentality is replaced with ecosystematic thinking. 

Key words:
Aristoteles, causality, psychosomatics.


Autoři: H. Bartoš;  J. Šavlík 1
Působiště autorů: Fakulta humanitních studií UK, Praha ;  Psychosomatická poradna psychoterapeutické oddělení H. Palata Fakultní poliklinika VFN, Praha 1
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2006; 145: 288-294
Kategorie: Přehledový článek

Souhrn

Současná biologická medicína se dosud nevyrovnala s novověkým dědictvím mechanistického pojetí kauzality, které v mnoha směrech výrazně omezuje diagnostické i terapeutické schopnosti dnešních lékařů. Pokud takto redukovaný princip kauzality konfrontujeme s Aristotelovou koncepcí čtyř druhů příčin a s možnostmi jejich využití při zkoumání živé přírody (tedy i v lékařství), dojdeme k jistým netriviálním rozdílům, které mohou být pro dnešního lékaře přinejmenším inspirativní. V podobné pozici, ze které již Aristotelés kritizoval své předchůdce za nedostatečné vysvětlení principu příčiny a následku, se nachází i současný psychosomaticky myslící lékař. Ten má s Aristotelem – jak se snažíme ukázat – mnoho společného, a proto lze s jistou nadsázkou mluvit o „znovuoživení“ Aristotela v některých nových trendech současné medicíny, které dosud převažující mechanistickou mentalitu nahrazují myšlením ekosystémovým. 

Klíčová slova:
Aristoteles, kauzalita, psychosomatika.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×