Srovnání výskytu neinvazivních rizikových znaků náhlé srdeční smrti u nemocných léčených trombolýzou a přímou angioplastikou infarktové tepny


Comparison of the Prevalence of Non-invasive Risk Markers of the Sudden Cardiac Death in Patients Treated by Thrombolysis and by Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty

Background.
Myocardial infarction survivors may develop a higher risk of sudden cardiac death. The risk markers: left ventricular ejection fraction, ventricular premature beats, late potentials on averaged ECG, baroreflex sensitivity and heart rate variability are used as non-invasive stratification markers. 

Methods and Results.
Occurrence of the autonomic and morphologic dysfunction risk markers in the myocardial infarction patients treated by thrombolysis and by primary percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA) is compared. We studied a cohort of 48 acute myocardial infarction survivors treated by primary PTCA and 96 patients treated by thrombolysis. 

Conclusions.
Patients treated by primary PTCA had significantly lower occurrence of premature ventricular beats and pathological parameters of the heart rate variability. 

Key words:
non-invasive stratification sudden cardiac death risk, myocardial infarction, heart rate variability.


Autoři: L. Křivan;  M. Kozák;  M. Sepši;  P. Lokaj;  N. Honzíková 1;  J. Špinar
Působiště autorů: Interní kardiologická klinika FN, Brno ;  Fyziologický ústav LF MU, Brno 1
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2005; 144: 546-548
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Pacienti po prodělaném infarktu myokardu mohou být významně ohroženi náhlou srdeční smrtí. Ke stanovení míry rizika jsou využívány mimo jiné neinvazivní stratifikační rizikové znaky, jako ejekční frakce levé komory, přítomnost komorových extrasystol, přítomnost pozdních potenciálů, senzitivita baroreflexu a variabilita srdečního rytmu. 

Metody a výsledky.
Cílem bylo srovnání výskytu rizikových znaků morfologické a autonomní dysfunkce u pacientů po infarktu myokardu léčených trombolýzou a přímou PTCA. Sledován byl soubor 48 pacientů po akutním infarktu myokardu léčených přímou PTCA, 96 pacientů léčených trombolýzou. 

Závěry.
Signifikantní rozdíl ve prospěch nižší rizikovosti neinvazivních znaků byl nalezen pro počet KES, a parametry varaibility srdečního rytmu u pacientů léčených přímou PTCA. 

Klíčová slova:
neinvazivní stratifikace rizika náhlé smrti, infarkt myokardu, variabilita srdečního rytmu.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci – od výzkumu do klinické praxe
nový kurz
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi
Autoři: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Snímatelné zubní náhrady a fixační krémy
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se