Drogy a dopravní nehody


Psychotropic Substances and Traffic Accidents

Background.
The aim of the study was to map the prevalence of alcohol and other psychotropic substances in deceased participants of traffic accidents in the Czech Republic. 

Methods and Results.
The studied sample included persons autopsied in the departments of forensic medicine and forensic toxicology that died during traffic accidents and were toxicologically tested in 2003. Case definition involved alcohol cases with blood alcohol concentration (BAC) 0,2 g/kg and higher, with cannabis, detections of active THC metabolites only were taken into account; in cases where volatile substances (solvents) were detected we included into the definition only cases with substances not produced post mortem or in some physiological or pathological statuses. We identified 554 cases of whom 440 (79.4 %) were males and 114 (20.6 %) were females. 35.5 % were in the age group 20 – 34 years. The sample has been classified into 4 categories (average age, % of males): pedestrians (45.4, 76.2), bicyclists (51.1, 82.0), drivers (36.3, 91.2) and others (36.1, 66.2). Alcohol was tested in 548 cases, 214 (39.1 %) of those were found positive. 380 cases were tested for other psychotropic substances than alcohol; samples taken from 25 bodies (6.6 %) were found positive for at least for one of these substances. 8 cases were positive both for alcohol and some other psychotropic substance – i.e. 3.7 % out of 214 cases positive for alcohol were positive for other substance and 32.0 % out of 25 cases positive at least for any other psychotropic substance were alcohol-positive. When focusing our analysis at the active participants of road traffic accidents only - pedestrians, bicyclists and drivers (altogether 397 cases) – we have found alcohol to be tested in 394 cases, out of which 158 (39.1 %) were positive; as for other psychotropic substances, 314 cases were tested and 23 (7.3 %) were positive at least for one of them. 7 cases were found positive for alcohol and other psychotropic substance simultaneously; this represents 4.4 % out of 158 cases positive for alcohol and 30.4 % out of 23 cases positive at least for one psychotropic substance other than alcohol. Average BAC in active participants of road traffic accidents positive for alcohol were 1.81 ‰, (1.98 ‰ in pedestrians, 1.78 ‰ in bicyclists and 1.64 ‰ in drivers). Prevalence of either alcohol or any other psychotropic substances is the lowest in the category of drivers – with the exception of active cannabinoid compounds. Alcohol was by far the most prevalent psychotropic substance, also cannabis, benzodiazepines and stimulants have been found in not negligible frequencies. 

Conclusions.
The study confirms high prevalence of alcohol influence in deceased participants of traffic accidents. Prevalence of other psychotropic substances is lower by order, but it becomes also significant. 

Key words:
drugs, alcohol, illegal drugs, traffic accidents, BAC.


Autoři: V. Mravčík;  T. Zábranský 1;  F. Vorel 2
Působiště autorů: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, Úřad vlády ČR, Praha ;  Ústav epidemiologie, hygieny a preventivního lékařství LF UP, Olomouc 1;  Soudně–lékařské oddělení Nemocnice České Budějovice 2
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2005; 144: 550-555
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Zmapovat výskyt alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek (OPL) mezi zemřelými účastníky dopravních nehod v ČR. 

Metody a výsledky.
Soubor vyšetřených tvořily osoby pitvané na odděleních soudních lékařství a soudní toxikologie v roce 2003, které zemřely při dopravních nehodách a byly toxikologicky vyšetřeny. Za pozitivní byly u alkoholu považovány nálezy s hladinou vyšší než 0,2 g/kg, v případě kanabinoidů pouze nález aktivních metabolitů a v případě těkavých látek nález těch látek, které nevznikají post mortem nebo u některých fyziologických či patologických stavů. Výsledný soubor představoval 554 případů, z toho 440 (79,4 %) mužů a 114 (20,6 %) žen. Ve věkové skupině 20–34 let se nacházelo 35,5 % souboru. Celý soubor byl rozdělen na 4 kategorie (průměrný věk; podíl mužů v %): chodce (45,4; 76,2), cyklisty (51,1; 82,0), řidiče motorových vozidel (36,3; 91,2) a ostatní (36,1; 66,2). Na alkohol bylo vyšetřeno 548 případů, z toho 214 (39,1 %) bylo pozitivních. Na OPL bylo vyšetřeno 380 případů, z toho 25 (6,6 %) bylo pozitivních alespoň na jednu z nich. Na alkohol a OPL současně bylo pozitivních 8 případů, tj. 3,7 % z 214 případů pozitivních na alkohol a 32,0 % z 25 případů pozitivních alespoň na jednu OPL. Po zúžení analýzy pouze na aktivní účastníky silničních dopravních nehod – tj. chodce, cyklisty a řidiče motorových vozidel (celkem 397 případů) – bylo zjištěno, že na alkohol bylo vyšetřeno 394 případů, z toho 158 (40,1 %) bylo pozitivních; na OPL bylo vyšetřeno 314 případů, z toho 23 (7,3 %) bylo pozitivních alespoň na jednu z nich; na alkohol a jiné OPL současně bylo pozitivních 7 případů, tj. 4,4 % ze 158 případů pozitivních na alkohol a 30,4 % z 23 případů pozitivních alespoň na jednu OPL. U aktivních účastníků silničních dopravních nehod pozitivních na alkohol byla průměrná hladina alkoholu v krvi 1,81 g/kg, z toho u chodců 1,98, u cyklistů 1,78 a u řidičů 1,64 g/kg. Ve skupině řidičů je jak výskyt alkoholu, tak ostatních OPL nejnižší – výjimkou jsou aktivní kanabinoidy. Po alkoholu byly nejčastějšími detekovanými drogami kanabinoidy, benzodiazepiny a stimulancia, zejména pervitin. 

Závěry.
Práce potvrdila vysoký výskyt alkoholu mezi zemřelými při dopravních nehodách. Výskyt ostatních OPL je řádově nižší, avšak není zanedbatelný. 

Klíčová slova:
drogy, alkohol, ilegální drogy, dopravní nehody, hladina alkoholu v krvi.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antiseptika a prevence ve stomatologii
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi
Autoři: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se