Onemocnění štítné žlázy u onkologicky nemocných


Thyroid Diseases in Oncological Patients

The authors review the most common situation concerning oncological patients with concomitant thyroid disease. In case of unknown origin of metastasis and nodular goitre the ultrasound examination with fine needle aspiration biopsy confirms or excludes the thyroid origin. The euthyroid sick syndrome is often diagnosed in oncological patient as a consequence of oncological disease and it doesn’t mean hypothyroidism. If oncological patients prove to have a thyroid functional failure the endocrinologist must correct the function as fast as possible to enable oncological treatment. There is no evidence that chemotherapy can influence the thyroid function, but radiotherapy can cause thyroiditis with later hypofunction. The interferon therapy causes thyroid dysfunction in l0% of patients and the recommendation to examine not only TSH and FT4 but also thyroid antibodies is warranted. Lymphoma of the thyroid gland occurs most often on the basis of lymphocytic thyroiditis and lymphocytic thyroiditis may be a risk factor for papillary carcinoma of the thyroid as well. Women with breast carcinoma were proved to have lymphocytic thyroiditis with minor thyroid hypofunction more often than the corresponding group of women with colon cancer or control group of healthy women. In case of renal tumor (Grawitz), breast or lung carcinoma the thyroid can be attacked with metastasis, and ultrasound with fine needle biopsy can reliably differentiate between primary or secondary thyroid involvements. The thyroid can be involved in some diseases: multiple endocrine neoplasia, Carney, Cowden and Gardner’s syndromes. 

Key words:
thyroid, hypothyroidism, hyperthyroidism, breast carcinoma, lymphoma, cytokins.


Autoři: Límanová Z. Jiskra J. 1
Působiště autorů: III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha ;  Subkatedra endokrinologie IPVZ, Praha 1
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2005; 144: 524-528
Kategorie: Přehledový článek

Souhrn

Je podán přehled nejčastějších situací, ve kterých onkologicky léčení pacienti mají současně i onemocnění štítné žlázy. Je-li hledán zdroj metastáz, při uzlové strumě vyšetření ultrazvukem a punkční cytologické vyšetření potvrdí či vyloučí původ ve štítné žláze. U onkologicky nemocných se setkáváme se syndromem nízkého T3, který je však důsledkem základního onemocnění a není projevem hypotyreózy. Při zjištění diagnózy onkologického onemocnění a funkčního tyreoidálního onemocnění musí endokrinolog urychleně léčit současnou hyperfunkci či hypofunkci, aby umožnil onkologickou terapii. Chemoterapie neovlivňuje funkci tyreoidey, zevní záření v okolí tyreoidey může vyvolat tyreoiditis s následnou pozdější hypofunkcí. Léčba cytokiny až u 10 % léčených vyvolá tyreoidální dysfunkci. Doporučujeme před zahájením léčby vyšetřit nejen hladinu TSH a FT4, ale i protilátky proti tyreoidální peroxidáze a tyreoglobulinu, abychom podchytili rizikové osoby. U osob s lymfocytární tyreoiditis se častěji vyskytuje lymfom štítné žlázy. U žen s karcinomem mammy je dokumentována vyšší incidence lymfocytární tyreoiditis než u kontrolního souboru žen. Ve štítné žláze můžeme najít metastázy karcinomu plic, Grawitzova tumoru a karcinomu mammy. Vyšetření ultrazvukem a tenkojehlová aspirační biopsie jsou schopny rozlišit mezi primárním nebo sekundárním postižením. Onemocnění štítné žlázy bývá součástí syndromu Cowdenova, Carneyho, Gardnerova a mnohočetné endokrinní neoplazie. Při diagnostice i léčbě je spolupráce onkologa a endokrinologa nezbytná. 

Klíčová slova:
štítná žláza, hypotyreóza, hypertyreóza, karcinom prsu, lymfom, cytokiny.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se