Vztah mezi hladinami volného thyroxinu a stupněm srdečního selhání u pacientů s chronickou levostrannou kardiální insuficiencí


Association Between Free Thyroxin Concentration and Degree of Heart Failure in Patients with Chronic Heart Insufficiency

Background.
It is evident, that overt thyroid dysfunction (both, hypo- or hyperthyroidism) could be associated with heart failure. The aim of our study was to establish whether also mild changes in free thyroxin (fT4) may influence the degree of heart failure in patients with chronic heart insufficiency.

Methods and Results.
There were included 148 patients (m 121, f 27, mean age 63,8±1,14) with clinical chronic heart failure were, with fT4 levels within the normal range (9-22 pmol/l) and without thyroid suppression or substitution treatment. Degree of heart failure was quantified by plasma B-type natriuretic peptide (BNP), N-terminal pro-BNP (NT-proBNP) and big endothelin. Patients with fT4 in the range 11,9–14,6 pmol/l (optimal, 3rd-6th decile) had significantly lower NT-proBNP (718±70,4 pg/ml), than those with fT4 <11,8 (low-normal, bottom two deciles) (1236±223,6 pg/ml; p<0,03) and those with fT4 over 14,6 pmol/l [high-normal, top four deciles] (1192±114,9 pg/ml; p<0,0002). These differences remain significant also if adjusted for age, gender and other confounders; adjusted odds ratio was 1,30 (1,05–1,59) for optimal vs. low-normal and 1,27 (1,04–1,55) for optimal vs. high-normal. Similar statistical differences were found also in BNP and high endothelin, but only between optimal and high-normal fT4 strata.

Conclusions.
The degree of heart failure could be influenced also by mild changes in fT4 concentration.

Key words:
thyroid, dysfunction, heart failure.


Autoři: O. Mayer jr.;  J. Čech;  H. Rosolová;  R. Pikner;  J. Šimon
Působiště autorů: Centrum preventivní kardiologie, II. interní klinika LF UK, Plzeň
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2005; 144: 742-746
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Manifestní dysfunkce štítné žlázy (hypo- i hypertyreóza) bývá spojená s poruchou funkce levé komory. Cílem naší analýzy bylo prokázat, zda-li i mírné změny volného tyroxinu (fT4) mohou ovlivnit stupeň srdečního selhání u pacientů s chronickou kardiální insuficiencí. 

Metody a výsledky.
148 pacientů (m 121, ž 27, průměrný věk 63,8±1,14) s manifestním chronickým selháváním, fT4 v rozmezí normálních hodnot (9–22 pmol/l), bez tyreostatické či substutiční léčby. Stupeň srdečního selhání byl kvantifikován pomocí biologických markerů: B-typu natriuretického peptidu (BNP), N-terminal pro-BNP (NT-proBNP) a big endotelinu. Pacienti s fT4 v rozmezí 11,9–14,6 pmol/l (optimální fT4) měli signifikantně nižší hladiny NT-proBNP (718±70,4 pg/ml) než pacienti s fT4 9–11,8 (nízké-normální) (1236±223,6 pg/ml; p<0,03) i pacienti s fT4 14,6–22 pmol/l (vysoké-normální) (1192±114,9 pg/ml; p<0,0002). Rozdíly zůstaly statisticky významné i po adjustaci na věk, pohlaví a další faktory, adjustované odds ratio činilo 1,30 (1,05–1,59) pro rozdíl optimální vs. nízký- normální a 1,27 (1,04–1,55) vs. vysoký–normální. Významné rozdíly byly nalezeny i u BNP a big-endotelinu, ale pouze mezi optimálním a vysokým- normálním fT4. 

Závěry.
Závažnost srdečního selhání mohou ovlivnit změny fT4 také již v rozmezí normálních hodnot. 

Klíčová slova:
štítná žláza, dysfunkce, srdeční selhávání.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se