Vliv vícenenasycených mastných kyselin řady n-3 na plazmatické lipidy, lipoperoxidaci LDL, homocystein a ukazatele zánětu u diabetické dyslipidémie, léčené kombinací statin + fibrát


Effect of n-3 Polyunsaturated Fatty Acids on Plasma Lipid, LDL Lipoperoxidation, Homocysteine and Inflammation Indicators in Diabetic Dyslipidemia Treated with Statin + Fibrate Combination

Background.
The aim of the study was to determine how addition of n-3 polyenic fatty acids (PUFA) to the present treatment with statin + fibrate combination in diabetic dyslipidemia effects plasma lipids and lipoproteins, LDL lipoperoxidation, glucose homeostasis, concentration of serum homocysteine and selected inflammation indicators.

Methods and Results.
24 patients with type 2 diabetes, who after the combined hypolipidemic treatment (pravastatin 20mg + micronized fenofibrate 200 mg per day) cannot reach the recommended target values for long time, received for three consecutive months supplementation of 3,6 g PUFA n-3 per day or a placebo (olive oil). At the beginning of the study, after three months of PUFA supplementation and after another three months of placebo administration, concentrations of plasma lipids, composition of fatty acids, plasma phosphatidylcholine (PC), cholesterol esters (CE) and triglycerides (TG), concentration of tHcy, conjugated diens (CD) in LDL and selected inflammation indicators (IL-6, TNFα, VCAM-1) were determined. n-3 PUFA supplementation resulted in the significant decrease of tHcy concentration (-29 %, P<0.01) and TG (-28%, P<0.05) in plasma. During the period of placebo administration, values returned to base line levels. CD concentration in LDL after n-3 PUFA increased by 15% (P<0.15, not significant), meanwhile after the placebo containing oleic acid it decreased by 18% (P<0.05).

Conclusions.
Our results show that n-3 PUFA supplementation together with statin + fibrate combination in DDL patients can significantly decrease the risk of cardiovascular diseases.

Key words:
diabetic dyslipidemia, n-3 PUFA, homocysteine, fatty acids, lipoperoxidation.


Autoři: M. Zeman 1;  A. Žák 1,2;  M. Vecka 1;  E. Tvrzická 1;  A. Písaříková 1;  B. Staňková 1
Působiště autorů: IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha 1;  Ústav lékařské chemie a biochemie 1. LF UK a VFN, Praha 2
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2005; 144: 737-741
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Cílem této práce bylo zjistit, jak přídavek polyenových mastných kyselin (PUFA) řady n-3 k dosavadní kombinační léčbě statin + fibrát u diabetické dyslipidémie ovlivní plazmatické lipidy a lipoproteiny, lipoperoxidaci LDL, glukózovou homeostázu a koncentrace sérového homocysteinu a vybrané ukazatele zánětu. 

Metody a výsledky.
Skupině 24 diabetiků 2. typu, kteří při užití kombinační hypolipidemické léčby (pravastatin 20mg + mikronizovaný fenofibrát 200 mg denně) dlouhodobě nedosahovali doporučovaných cílových hodnot, byl po dobu tří měsíců denně podáván suplement obsahující 3,6 g PUFA n-3 nebo placebo (olivový olej), rovněž po dobu tří měsíců. Na začátku studie, po třech měsících podávání PUFA n-3 a po dalších tří měsících podávání placeba byly stanoveny koncentrace plazmatických lipidů, složení mastných kyselin plazmatického fosfatidylcholinu (PC), esterů cholesterolu (CE) a triglyceridů (TG), koncentrace tHcy, konjugovaných dienů (CD) v LDL a vybraných ukazatelů zánětu (IL-6, TNFα, VCAM-1). Podávání PUFA n-3 vedlo k signifikantnímu poklesu koncentrace tHcy (-29 %, P<0,01) a TG (-28 %, P<0,05) v plazmě, přičemž po období placeba docházelo k návratu k výchozím hodnotám. Koncentrace CD v LDL po PUFA n-3 statisticky nevýznamně stouply o15 % (P<0,15), zatímco po placebu obsahujícím olejovou kyselinu došlo k jejich poklesu o 18 % (P<0,05). 

Závěry.
Tyto výsledky ukazují, že přídavek PUFA n-3 ke kombinační léčbě statin + fibrát u nemocných s DDL by mohl významně přispět k snížení rizika kardiovaskulárních onemocnění. 

Klíčová slova:
diabetická dyslipidémie, PUFA n-3, homocystein, mastné kyseliny, lipoperoxidace.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antiseptika a prevence ve stomatologii
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi
Autoři: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se