Irinotecan v kombinaci s 5- fluorouracilem a leukovorinem v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu


Irinotecan in Combination with 5-fluorouracil and Leucovorin in the Treatment of Metastatic Colorectal Cancer

Background.
Introducing irinotecan and oxaliplatin in to the treatment of advanced colorectal cancer substantially improved the therapeutic results for this malignancy. The first results of clinical trials with these two drugs were published in 2000.

Methods and Results.
Between 1999 to 2004 we treated 51 patients with the combination of irinotecan 180mg /m² on day 1 and two hour infusion of leucovorin 200mg/m² and 5-FU push of 400mg/m² followed by infusion of 5- FU for 22 hours on days 1 and 2 every 2 weeks. Six patients (11.7 %) achieved complete response, 11 (21.57 % ) partial response, stabilisation was observed by 23 patients (45.1 %) and 21 patients were progressive (21.5 %). The median survival time was 18 months (95% CI, 16.93–19.7), median duration of response was 9 months (CI 95% 8.25–11.5).

Conclusions.
The combination of FOLFIRI is an effective and tolerable treatment of advanced colorectal cancer. However new treatment modalities to improve further the results of the treatment are still warranted.

Key words:
metastatic colorectal cancer, palliative treatment, chemotherapy, irinotecan, leucovorin- 5- fluorouracil.


Autoři: J. Prausová;  K. Kubáčková;  Z. Linke;  E. Kubala;  R. Pipková 1;  J. Hladíková 2
Působiště autorů: Radioterapeuticko-onkologické oddělení 2. LF UK a FNM, Praha ;  Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FNM, Praha 2;  Ústav lékařské statistiky 2. LF UK a FNM, Praha 3
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2005; 144: 747-751
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Zavedením irinotecanu a oxaliplatiny do léčby metastatického karcinomu tlustého střeva došlo k výraznému zlepšení léčebných výsledků. První výsledky studií v kombinaci irinotecanu s fluorouracilem a leucovorinem, které přinesly zásadní obrat do léčby, byly publikovány v roce 2000. 

Metody a výsledky.
Na našem pracovišti bylo od roku 1999 do 2004 léčeno 51 nemocných kombinací 180 mg/m² irinotecanu v 90 minutové infuzi první den s následným bolusovým podáním leucovorinu 200 mg/m² a 400mg/m² bolusovou aplikací 5-FU s nasedající 22 hodinovou infuzí první a druhý den každého cyklu po 14 dnech (FOLFIRI). Kompletní léčebné odpovědi bylo dosaženo u 6 nemocných (11,76 %), parciální odpověď u 11 (21,57 %), ke stabilizaci onemocnění došlo u 23 (45,1 %) nemocných a 11 (21,57 %) nemocných progredovalo na této léčbě. Medián přežívání v našem souboru byl 18 měsíců (95% CI, 16,93–19,07). Medián trvání odpovědi byl 9 měsíců (CI 95% 8,25–11,5). 

Závěry.
Kombinace FOLFIRI je léčbou pro první linii metastatického kolorektálního karcinomu prodlužující přežití se zvládnutelnými nežádoucími účinky a při zachování dobré kvality života. Nicméně začlenění nových přípravků biologické cílené léčby může nadále zlepšit přežívání nemocných s touto diagnózou. 

Klíčová slova:
metastatický kolorektální karcinom, paliativní léčba-chemoterapie, irinotecan, leucovorin, 5-fluorouracil.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antiseptika a prevence ve stomatologii
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi
Autoři: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se