Variabilita srdeční frekvence ve spánku


Heart Rate Variability During Sleep

Background.
Changes in the tone of the autonomic nervous system during sleep occur and characterize individual sleep stages and probably also sleep cycles. The spectral analysis of the heart rate variability (SA HRV) is a tool for exact assessment of autonomic nervous activity giving us precise information on the activity of the autonomic nervous system – on its sympathetic and parasympathetic component. 

Methods and Results.
All night polysomnographic recording was performed in 11 healthy subjects, during which the SA HRV was carried out. The total spectral power of the heart rate variability and relative values of its individual components were evaluated: the very low frequency component (VLF), the low frequency component (LF), and high frequency component (HF). The absolute value of the RR-interval duration was assessed. The LF spectral band in normalized units was significantly higher during REM sleep than in non-REM sleep. On the other hand, the HF spectral band in normalized units was significantly higher during non-REM sleep compared to REM sleep. The LF/HF ratio, which reflects the sympathovagal balance, had a maximal value during REM sleep and reached its minimum in non-REM sleep. A gradual lengthening of the RR-interval and lowering of the LF/HF ratio during night was observed. 

Conclusions.
The SA HRV showed to be a sensitive method for detection of activity of the autonomic nervous system during sleep. The sympathovagal balance was shifted to prevailing sympathetic activity in REM sleep. On the contrary, during non-REM sleep this balance was shifted towards prevailing parasympathetic influence. A gradual increase of parasympathetic influence during night was also observed. 

Key words:
autonomic nervous system, sleep, heart rate variability.


Autoři: P. Bušek;  J. Vaňková;  J. Opavský 1;  J. Salinger 1;  S. Nevšímalová
Působiště autorů: Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha ;  Katedra fyzioterapie a algoterapie Fakulty tělesné kultury UP, Olomouc 1
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2005; 144: 685-688
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
V průběhu spánku dochází ke změnám v aktivitě autonomního nervového systému, jejíž charakteristiky se liší v jednotlivých spánkových stádiích a pravděpodobné jsou též změny během jednotlivých spánkových cyklů. K přesnému zhodnocení autonomní aktivity lze využít spektrální analýzu variability srdeční frekvence (SA VSF), která nám podává přesné informace ohledně aktivity jednotlivých subsystémů autonomního nervového systému, tedy sympatiku a parasympatiku. 

Metody a výsledky.
U 11 zdravých subjektů byla provedena celonoční polysomnografie, přičemž na základě současné registrace EKG byla provedena též SA VSF. Hodnocen byl celkový spektrální výkon variability srdeční frekvence a dále relativní hodnoty jeho jednotlivých komponent, a sice pásmo velmi nízkých frekvencí (very low frequency – VLF), pásmo nízkých frekvencí (low frequency – LF) a pásmo vysokých frekvencí (high frequency – HF). Rovněž byly hodnocena absolutní délka RR-intervalu. Zastoupení LF komponenty v normalizovaných jednotkách bylo signifikantně vyšší v REM spánku oproti NREM spánku. HF komponenta v normalizovaných jednotkách byla naopak signifikantně vyšší v NREM spánku než během REM spánku. Poměr LF/HF, vyjadřující sympatovagální rovnováhu, dosahoval maximálních hodnot během REM spánku a minimální hodnoty byly zjištěny v průběhu NREM spánku. V průběhu noci bylo zjištěno postupné prodlužování RR-intervalu a rovněž postupné snižování hodnot LF/HF poměru. 

Závěry.
SA VSF se ukázala jako citlivá metoda schopná detekovat změny autonomní nervové aktivity v průběhu spánku s posunem sympatovagální rovnováhy ve prospěch sympatiku během REM spánku a naopak s převahou parasympatiku v průběhu NREM spánku. Rovněž byl zjištěn pozvolný posun sympatovagální rovnováhy ve prospěch parasympatiku v průběhu noci. 

Klíčová slova:
autonomní nervový systém, spánek, variabilita srdeční frekvence.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se