Purkyňova koncepce nervové buňky


Purkyně´s Concept of Neuron

#With his experiments and findings J. Ev. Purkyně influenced 34 scientific disciplines; in some of them he is assumed to be their founder (embryophysiology, histology, pharmacological physiology, biophysics, comparative physiology). He was the pioneer in the field of neuroscience not only due to his neuroanatomical descriptions but namely due to his neurophysiological experiments. Beside the description of “Purkyně cells” and cells of other regions of the brain, Purkyně studied also the structure of neuronal processes and it is possible to attribute him the first description of dendrites. Existing material shows that Purkyně studied also the structure of hippocampus. Those and other papers prove that Purkyně recognised possible functional differences between various types of neurons and he speculated about their mutual relations. Only contemporary particularly detailed knowledge on the structure of hippocampal neuronal circuits, description of the mediator interaction and modulation together with the identification of neuroplastic processes in the hippocampus enable to accomplish the Purkyně´s attempt to correlate the structure and function.

Key words:
J. Ev. Purkyně, nerve fibre, hippocampus, principal neuron, interneuron.


Autoři: J. Pokorný;  S. Trojan
Působiště autorů: Fyziologický ústav 1. LF UK, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2005; 144: 659-661
Kategorie: Přehledový článek

Souhrn

#J. Ev. Purkyně svými experimenty a objevy zasáhl do 34 vědeckých oblastí, v některých je dokonce považován za jejich zakladatele (embryofyziologie, histologie, farmakologická fyziologie, biofyzika, srovnávací fyziologie). Průkopnické postavení získal i v neurovědách, a to nejen svými neuroanatomickými popisy, ale především neurofyziologickými experimenty. Kromě popisu „Purkyňových buněk“ a buněk řady dalších oblastí mozku, popsal Purkyně i strukturu nervového vlákna a lze mu připsat i první popis dendritů nervových buněk. Dochované materiály ukazují, že se Purkyně zabýval i studiem stavby hippocampu. Tyto a další práce ukazují, že si Purkyně byl vědom možných funkčních rozdílů mezi nervovými buňkami a uvažoval o jejich vzájemných vztazích. Teprve dnešní, mimořádně podrobné znalosti o stavbě neuronálních okruhů hippocampu, poznatky o mediátorové interakci a modulaci i důkazy o aktivitě neuroplastických pochodů v hippocampu umožňují naplňovat Purkyňovu snahu o korelaci struktury a funkce. 

Klíčová slova:
J. Ev. Purkyně, nervové vlákno, hippocampus, principální neuron, interneuron.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×