Operabilita bronchogenního karcinomu – historie a současnost


Lung Cancer Operability – History and Presence

Review of contemporary publication on the operability of lung cancer in the Czech Republic and in other countries is presented. Since 1912, when 374 cases of lung cancer were described, the incidence has risen and culminated towards the end of the 20th century. From the available treatment modalities, surgery gives the best results. An overview of papers describing the beginning of thoracic surgery in the Monde and in the Czech Republic is given. In the Czech Republic during 2002, 11.3 % of all lung cancers were resected. From the TRN clinics in the Czech Republic about 20 to 27 % of patients are recommended. In the leading world centres the operability is higher – about 25 to 35 % of patients. The improvement of operability of lung cancer is possible namely by the increase of timely diagnosed tumors and by more frequent use of neoadjuvant medication in the treatment algorithms.

Key words:
lung cancer, operability.


Autoři: M. Marel;  O. Měřička;  P. Stránská;  Z. Skácel;  J. Homolka;  F. Krejbich
Působiště autorů: I. klinika TRN l. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2005; 144: 670-673
Kategorie: Přehledový článek

Souhrn

Práce zpracovává dostupné literární údaje o operabilitě plicního karcinomu u nás i v zahraničí. Od roku 1912, kdy bylo popsáno celkem 374 případů plicního karcinomu, jeho výskyt narůstal a svého vrcholu dosáhl koncem 20. století. Z léčebných modalit má nejlepší výsledky operační léčba. V přehledu jsou shrnuty výsledky prací popisujících začátky hrudní chirurgie ve světě i u nás. V roce 2002 bylo v České republice resekováno 11,3 % všech plicních karcinomů. Z pracovišť oboru TRN v České republice je k operaci odesíláno asi 20–27 % nemocných. V předních světových centrech je operabilita vyšší, mezi 25–35 %. Zlepšení stavu operability plicního karcinomu je v současnosti možné zejména zvýšením počtu včasně diagnostikovaných nádorů a častějším použitím neoadjuvantní léčby v léčebných schématech. 

Klíčová slova:
plicní karcinom, operabilita.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×