Periodické pohyby končetinami ve spánku a jejich vyšetřování pomocí polygrafie a aktigrafie


Periodic Limb Movements in Sleep: Polysomnographic and Actigraphic Methods for Their Detection

Background.
The aim of our study was to compare the results obtained by simultaneous polysomnographic and actigraphic recording and thus to estimate the specificity and sensitivity of actigraphic evaluation of periodic leg movements in sleep (PLMS). As a standard method, PLMS are detected by means of polysomnography, including superficial EMG of anterior tibial muscles. Since 1995, there have been efforts to detect PLMS by means of actigraphy, which is more convenient for both patient and investigator. 

Methods and Results.
Recordings were done during 44 nights in 42 patients (10 women, mean age 49.2, SD 13.1 years) in our sleep laboratory. The same criteria for periodic leg movements and the cut-off periodic leg movements index (PLMI>5) were used in both methods. For the actigraphic way of PLMS detection, we found a specificity of 90 %, sensitivity 60 %, positive predictive value 88.2 %, negative predictive value 64.3 % and total diagnostic accuracy of 73.3 %. A close correlation (Spearman’s coefficient rho>0.64, p<0.0001) between PLMI resulting from either method of recording was observed, though the PLMI actigraph proved to be significantly lower (Sign test – p<0.01). 

Conclusions.
Our study has proven good specificity a negative predictive value of the actigraphic recording. To improve its sensitivity, we suggest to reduce the threshold of significant presence PLMS, as expressed by PLMI, from 5 to 3. Actigraphy seems to be a suitable method from PLMS screening in the general population for both clinical and research purposes. 

Key words:
periodic limb movements, actigraphy, polysomnography.


Autoři: D. Kemlink;  M. Pretl;  J. Kelemen;  K. Šonka;  S. Nevšímalová
Působiště autorů: Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2005; 144: 689-691
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Cílem studie bylo porovnat výsledky polysomnografickému a aktigrafického záznamu, a tak určit senzitivitu a specificitu aktigrafického zjišťování periodických pohybů ve spánku (Periodic Leg Movements in Sleep – PLMS). Standardní metodou detekce PLMS je polysomnografický záznam povrchového EMG m. tibialis anterior. Od roku 1995 se datují snahy o diagnostiku PLMS pomocí aktigrafie, která je pohodlnější pro pacienta a snadněji se vyhodnocuje. 

Metody a výsledky.
Aktigrafy jsou fixovány kolem kotníků vyšetřovaných a hodnoty akcelerace byly zaznamenávány s nejvyšší frekvencí 11Hz. U 42 pacientů bylo v naší laboratoři Centra pro poruchy spánku a bdění provedeno 44 současných polygrafických a aktigrafických záznamů. Stejná kritéria skórování PLMS a hranice pro stanovení diagnózy 5 PLMS za hodinu (PLMI) byla použita pro obě metody. Pro aktigrafické vyhodnocování PLMS byla zjištěna specificita 90 %, senzitivita 60 %, pozitivní prediktivní hodnota 88,2 %, negativní prediktivní hodnota 64,3 % a celková diagnostická přesnost 73,3 %. Těsná korelace byla prokázána mezi výslednými PLMI získanými pomocí obou metod (Spearmanův korelační koeficient rho >0,64, p<0,0001), avšak výsledky aktigrafu jsou signifikantně nižší (Sign test, p<0,01). 

Závěry.
Práce prokázala dobrou specificitu a negativní prediktivní hodnotu aktigrafie. K zlepšení senzitivity navrhujeme snížení hranice minimálnímu významného počtu period pohybů za hodinu z 5 na 3. Aktigrafie se zdá být vhodnou skríninkovou metodou pro detekci PLMS jak v klinických, tak i výzkumných aplikacích. 

Klíčová slova:
periodické pohyby končetinami ve spánku, aktigrafie, polysomnografie.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se