Využití mikrodialyzační techniky in vivov základním a klinickém výzkumu


The Use of in vivoMicrodialysis in the Theoretical and Clinical Research

Microdialysis is in vivo technique that permits monitoring of local concentrations of metabolites and drugs at specificsites in the body that makes it an attractive tool for the basic and clinical research. Microdialysis entered theexperimental studies of the brain, and later also of the peripheral tissues such as adipose and muscle tissues, kidney,lung, eye, skin, and blood. There are several critical factors in the experimental implementations of microdialysis:the probe, the perfusion solution, tissue integrity, and the sensitivity of microdialysate analysis method. When theexperimental conditions are optimised to give valid results, microdialysis can provide numerous data from therelatively small number of individual subjects. It can bring about detailed clinical information reflecting freemetabolite and drug concentrations in studied tissues and/or in plasma. With the progress of analytical methods,applications and importance of the microdialysis technique in clinical and pharmacokinetic research and diagnosticswill increase.

Key words:
microdialysis, basic research, clinical practice, therapy.


Autoři: J. Nedvídková;  J. Nedvídek 1;  J. Koška 2;  L. Kšinantová 2;  M. Vigaš 2;  R. Kvetňanský;  K. Pacák 3
Působiště autorů: Endokrinologický ústav, Praha1Fyziologický ústav AV ČR, Praha2Ústav experimentální endokrinologie SAV, Bratislava3Pediatric and Reproductive Endocrine Branch NICHD, NIH, Bethesda, Maryland, USA
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 307-310
Kategorie: Články

Souhrn

Mikrodialyzační technika umožňuje monitorování metabolitů a léků v extracelulární tekutině in vivo na přesněvymezeném místě těla, což ji řadí mezi významné metody v základním a klinickém výzkumu. Vložením sondys dialyzační membránou do tkáně je možno získat informace o aktuálních koncentracích difuzibilních molekula jejich změnách přímo v extracelulární tekutině. Experimentální mikrodialyzační studie byly prvotně provedenyv mozku a později v periferních tkáních (tukové, svalové tkáni, ledvinách, plicích, oku, kůži i v krvi) laboratorníchzvířat i člověka. Hodnotu výsledku ovlivňují zejména: prostupnost sondy, perfuzní roztok, rychlost perfuze, integritaa prokrvení zkoumané tkáně a také citlivost metod pro kvantitativní analýzu odebraných vzorků. Technický pokrokpodporuje stále širší využití mikrodialýzy v klinickém a farmakokinetickém výzkumu i v diagnostice.

Klíčová slova:
mikrodialýza, základní výzkum, klinická praxe, farmaka.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se