Metabolizmus lipidů u mentální anorexie


Lipid Metabolism in Anorexia Nervosa

Background.
Anorexia nervosa is a model of simple starvation accompanied by secondary hyperlipoproteinemia.Plasma fatty acid pattern influences levels of plasma lipids and lipoproteins. Level of plasma lathosterol representsa marker of cholesterol synthesis de novo; levels of plant sterols reflect resorption of exogenous cholesterol. Theaimof the studywas to evaluate fatty acids in plasma lipid classes and their relationships to plasma lipids, lipoproteins,lathosterol, campesterol and β-sitosterol.Methods and Results. We examined 16 women with anorexia nervosa and 25 matched controls. Main lipid classeswere separated by thin-layer chromatography, fatty acids and non-cholesterol sterols were evaluated by capillarygas chromatography. Patients with anorexia nervosa revealed increased concentrations of total cholesterol, triglycerides,HDL-cholesterol, campesterol and β-sitosterol; changes in plasma levels of lathosterol did not reach statisticalsignificance. The most consistent finding in fatty acid composition was a decreased content of linoleic acid andraised content of palmitoleic acid in all lipid classes.Conclusions. Changes of plasma lipids and lipoproteins in anorexia nervosa result from complex mechanismsincluding increased synthesis of triglyceride-rich lipoproteins along with unchanged cholesterol synthesis rate.Hypercholesterolemia in anorexia nervosa may also result from increased resorption of exogenous cholesterol.

Key words:
anorexia nervosa, lipids, lipoproteins, fatty acids, lathosterol, plant sterols.


Autoři: A. Žák;  M. Vecka;  E. Tvrzická;  F. Novák;  H. Papežová 1;  M. Hrubý;  H. Lubanda;  B. Staňková
Působiště autorů: IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha1Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 280-284
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Mentální anorexie jemodel prostého hladovění doprovázený sekundární hyperlipoproteinémií. Hladinyplazmatických lipidů a lipoproteinů jsou ovlivněny složením mastných kyselin. Koncentrace lathosterolu jsouukazatelemsyntézy cholesterolu de novo, koncentrace fytosterolů reflektují resorpci exogenního cholesterolu. Cílemstudie bylo zjistit složení mastných kyselin v lipidových třídách plazmy a jejich vztah k plazmatickým lipidům,lipoproteinům, lathosterolu, kampesterolu a β-sitosterolu.Metody a výsledky. Vyšetřili jsme 16 žen s mentální anorexií a 25 zdravých kontrol. Hlavní lipidové třídy bylyseparovány tenkovrstevnou chromatografií, mastné kyseliny a steroly byly stanoveny kapilární plynovou chromatografií.Pacientky s mentální anorexií měly oproti kontrolní skupině zvýšené koncentrace celkového cholesterolu,triacylglycerolů, HDL-cholesterolu, kampesterolu a β-sitosterolu, změny v hladinách lathosterolu nedosáhly statistickévýznamnosti. Konzistentním nálezem ve složení mastných kyselin bylo snížení obsahu kyseliny linolovéa zvýšení obsahu kyseliny palmitolejové ve všech lipidových třídách.Závěry. Změny v hladinách plazmatických lipidů a lipoproteinů u mentální anorexie jsou výsledkem komplexníchmechanizmů, které zahrnují zvýšenou syntézu lipoproteinů bohatých na triacylglyceroly při zachování rychlostisyntézy cholesterolu a pravděpodobně zvýšené resorpci exogenního cholesterolu.

Klíčová slova:
mentální anorexie, lipidy, lipoproteiny, mastné kyseliny, lathosterol, fytosteroly.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se