CEACAM1 – méně známý člen rodinykarcinoembryonálního antigenu


CEACAM1 – the Less Known Member of Carcinoembryonic Antigen Family

CEACAM1 (carcinoembryonic antigen-related cell adhesionmolecule 1) is a transmembrane glycoprotein belongingto the carcinoembryonic antigen (CEA) family and immunoglobulin superfamily. It is localized mainly in the apicaldomains of polarized epithelia, leukocytes and endothelia. With respect to this wide tissue distribution the researchis focused on the study of its biological functions. Structural and functional analyses show that the extracellulardomain of CEACAM1 participates in homotypic and heterotypic adhesion, whereas the cytoplasmic domain takespart in cell growth inhibition and signal transduction. Whereas CEA is highly expressed in adenocarcinomas,CEACAM1 expression is down regulated in many tumors and its tumor-supressive function was confirmed.CEACAM1 also takes part in insulin metabolism, acts as a promotor of cholesterol crystallization and serves as abinding receptor for certain bacterial strains in humans as well as hepatitis virus in mice.

Key words:
CEACAM1, carcinoembryonic antigen, tumor, signal transduction, insulin, cholelithiasis, adhesion.


Autoři: L. Muchová 1;  L. Vítek 1;  M. Jirsa 2
Působiště autorů: IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha 2Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Praha3Laboratoř experimentální hepatologie Centra experimentální medicíny IKEM, Praha 1
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 259-263
Kategorie: Články

Souhrn

CEACAM1 (carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 1) je transmembránový glykoprotein, patřícído rodiny karcinoembryonálního antigenu (CEA family) a superrodiny imunoglobulinů (immunoglobulin superfamily).V tkáních se vyskytuje především v apikálních doménách polarizovaných epitelií, leukocytech a endotelu.Vzhledem k této poměrně široké tkáňové distribuci se výzkum intenzivně zaměřuje na studium biologických funkcíCEACAM1. Strukturální a funkční analýzy ukázaly, že extracelulární doména CEACAM1 se účastní buněčné adheze,zatímco cytoplazmatická doména je zodpovědná za inhibici buněčného růstu a signální transdukci. Na rozdíl odkarcinoembryonálního antigenu (CEA), který bývá vysoce exprimován u adenokarcinomů, je exprese CEACAM1u mnoha tumorů snížena a experimentálně byla potvrzena jeho role při supresi nádorového růstu. CEACAM1 se téžpodílí na regulaci plazmatických hladin inzulínu a jeho účinků, působí jako promotor krystalizace cholesterolu vežluči a konečně jako vazebný receptor pro některé bakterie u člověka a pro virus hepatitidy u myši.

Klíčová slova:
CEACAM1, karcinoembryonální antigen, nádor, signální transdukce, inzulín, cholelitiáza, adheze.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se