Dědičné poruchy glykosylace proteinů typ Ia:klinická, biochemická a molekulární charakteristikau dvou sourozenců s hypoplazií mozečku


Congenital Disorders of Glycosylation Type Ia: Clinical, Biochemicaland Molecular Analyses in Two Siblings with Cerebellar Hypoplasia

Backround.
Congenital disorders of glycosylation (CDG syndrome) represent a newly delineated group of inheriteddiseases of glycoprotein synthesis. We present results of biochemical and molecular analyses in two Czech patientswith CDG Ia syndrome.Methods andResults. Serumconcentrations of the nonglycosylated and hypoglycosylated transferrinweremeasuredusing turbidimetric immunoassay. In positive patients, the isoelectric focusing of serum transferrin and molecularanalyses of the gene for phosphomannomutase 2 were performed. The disease manifested in both children in infancywith failure to thrive, inverted nipples, strabismus, epilepsy, muscle hypotonia, microcephaly, psychomotor retardationand hypoplasia of the cerebellum. The biochemical investigation revealed elevated liver enzymes, lowconcentration of factor XI and protein S. In one child lower concentration of the antithrombin III and protein C werefound. Activities of arylsulfatase A and β-glucuronidase in serum were higher and activity of α-mannosidase inleucocytes was lower in comparison with controls. Molecular analyses revealed that both children are compoundheterozygotes for the mutation 422G>A and 357C>A in gene for phosphomanomutase 2. Both siblings are alsohomozygotes for polymorfism IVS5+19 C →T and heterozygygotes for polymorfism IVS5+22 T→A.Conclusions, The prognosis of children with CDG Ia is unfavourable. Enzymatic and/or molecular studies arenecessary for genetic counselling and the prenatal diagnosis.

Key words:
CDG Ia, psychomotor retardation, failure to thrive, cerebellar hypoplasia.


Autoři: T. Honzík;  E. Maloňová;  H. Hansíková;  R. Rosipal;  H. Poupětová 1;  P. Martásek;  J. Zeman
Působiště autorů: Klinika dětského a dorostového lékařství a Centrum integrované genomiky 1. LF UK a VFN, Praha 1Ústav dědičných poruch metabolizmu 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 276-279
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Dědičné poruchy glykosylace proteinů způsobené poruchou tvorby N-glykanů představují rozsáhlouskupinu metabolických onemocnění, která se označuje jako syndrom CDG. V našem sdělení předkládáme výsledkyklinických, metabolických a molekulárních vyšetření u dvou sourozenců s CDG syndromem typ Ia.Metody a výsledky. Asialované a nízkosialované transferiny v séru byly analyzovány pomocí turbidimetrickéimunoeseje a izoelektrické fokusace. Gen pro fosfomannomutázu 2 (PMM2) byl studován cyklickým sekvenováním.Zvýšené zastoupení asialo- a nízkosialovaných transferinů v séru bylo zjištěno u dvou sourozenců s vpáčenýmibradavkami, neprospíváním, strabismem, svalovou hypotonií, ataxií, epilepsií, mikrocefalií, hypoplazií mozečkua psychomotorickou retardací. Obě děti měly zvýšené aktivity aminotransferáz, arylsulfatázy A a β-glukuronidázyv séru a sníženou aktivitu α-mannosidázy v leukocytech. Obě děti měly sníženou koncentraci faktoru XI a proteinuS, jedno dítě mělo i sníženou koncentraci antitrombinu III a proteinu C. Molekulární analýzy ukázaly, že obě dětijsou „smíšení heterozygoti“ pro „missense mutace“ 422G>A a 357C>A v genu pro PMM 2 a současně i nositelipolymorfizmu IVS5+19 C→T v intronu za exonem 5 v homozygotní formě a polymorfizmem IVS5+22 T→Av heterozygotní formě.Závěry. Prognóza dětí se syndromem CDG Ia není příznivá. Skríninkovou metodou pro diagnostiku CDG syndromuje stanovení spektra sérových asialovaných a nízkosialovaných transferinů. Pro potvrzení diagnózy a upřesnění,o který typ onemocnění se jedná, jsou nutná enzymatická a/nebo molekulární vyšetření.

Klíčová slova:
CDG Ia, psychomotorická retardace, vpáčené bradavky, hypoplazie mozečku.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se