Hladiny leptinu u pacientek s restriktivnía purgativní formou mentální anorexie


Leptin Serum Levels in Patients with Restrictive and Purgative Formsof Anorexia Nervosa

Background.
Anorexia nervosa is an eating disorder with typically chronic course. Two subtypes of anorexia nervosahave been described based on the pattern of eating behavior. Restrictive form of anorexia nervosa is characterizedby chronically decreased food intake, while the purgative subtype typically consists of alternating episodes of fastingand overnutrition with factitious vomiting.Methods and Results. The aim of this study was to compare anthropometric parameters, serum levels of fat-derivedhormone leptin, cholesterol, triacylglycerols and serum leptin/body mass index ratio in patients with restrictive andpurgative subtypes of anorexia nervosa respectively. Significantly lower body weight (37,79±3,93 vs. 49,63±9,84kg, p

Key words:
leptin, restrictive type of anorexia nervosa, purgative type of anorexia nervosa, body mass index.


Autoři: J. Pařízková ;  J. Křížová ;  J. Jiskra ;  H. Papežová 1;  M. Haluzík
Působiště autorů: III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha1Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 289-291
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Mentální anorexie je onemocnění velmi často s chronickým průběhem. Podle typu poruchy příjmupotravy se mentální anorexie dělí na typ restriktivní, pro který je charakteristické výrazné omezování příjmu potravya typ purgativní typ, kde je typické střídání hladovění s epizodami přejídání s uměle vyvolaným zvracením.Metody a výsledky. Cílem této studie bylo porovnání sérových koncentrací adipocytárního hormonu leptinu, hladincholesterolu, triacylglycerolů, tělesné hmotnosti, body mass indexu a poměru sérových koncentrací leptinu k bodymass indexu u pacientek s restriktivní a purgativní formou mentální anorexie. Pacientky s restriktivní formouonemocnění měly oproti purgativní formě signifikantně nižší tělesnou hmotnost (37,79±3,93 vs 49,63±9,84 kg,p

Klíčová slova:
leptin, restriktivní typ mentální anorexie, purgativní typ mentální anorexie, body mass index.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
nový kurz
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se