Použití imunofenotypizace lymfocytů a cytogenetikypři zpřesnění prognózy u pacientů s chronickoulymfatickou leukémií B typu


The Use of Lymphocytes and Cytogenetics Immunophenotypisation inEvaluation of Prognosis of Patients with B-chronic Lymphocytic Leukemia

Background.
The B-chronic lymphocytic leukemia (B-CLL) has highly variable prognosis. Possibility of morerelevant prognosis has a great impact for the beginning and mode of therapy.Methods and Results. One hundred patients diagnosed as having B-CLL were included into the study. Beside usualexaminations necessary to establish the diagnosis, cytogenetic examination for the detection of deletion 13q14,17p13, 11q23 and trisomy 12 and immunophenotyping was done. The mean age of the patients was 58,2 years, therewere 62 men and 38 women. 91 evaluated patients were divided into two groups – those with the steady disease(55 pts) and those with progressive disease (36 pts). No relation between the number of cytogenetic abnormalitiesand the Rai stage of the disease was found. We identified a relation between the bone marrow infiltration pattern(diffuse) and the number of cytogenetic abnormalities and the del 13q14 (p.05). Using the immunophenotyping ofthe lymphocytes we found a relation between the expression of CD38 and CD11c and the disease progression(p

Key words:
Chronic lymphocytic leukemia B type (B-CLL), prognosis, fluorescence in situ hybridisation (FISH),imunofenotypisation.


Autoři: E. Cmunt;  K. Michalová 1;  J. Karban;  Z. Zemanová 1;  L. Šindelářová 1;  Z. Bosáková 2;  J. Březinová 3;  Š. Kurková 3;  J. Schwarz 3
Působiště autorů: I. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha 1Centrum nádorové cytogenetiky 1. LF UK a VFN, Praha 2Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Praha 3Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 106-111
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Chronická lymfatická leukémie typu B (B-CLL) je choroba s velmi rozdílným průběhem. Určeníprognózy pacienta má zásadní vliv na rozhodnutí o začátku a správné metodě léčby.Metody a výsledky. Bylo vyšetřeno celkem 100 pacientů, u kterých byla stanovena diagnóza B-CLL. Kroměobvyklých vyšetření bylo provedeno cytogenetické vyšetření se zaměřením na deleci 13q14, 17p13, 11q23 a trizómií12. Dále bylo provedeno vyšetření imunofenotypizace lymfocytů. Průměrný věk pacientů byl 58,2 roku, v souborubylo 62 mužů a 38 žen. Hodnocení nemocní (n=91) byli rozděleni do dvou skupin – se stabilizovanou formou (55pacientů) a s progredující chorobou (36 pacientů). U pacientů s difuzním typem infiltrace kostní dřeně byl nalezenvětší počet cytogenetických změn a častější výskyt del 13q14 (p

Klíčová slova:
chronická lymfatická leukémie B typu (B-CLL), prognóza, fluorescenční in situ hybridizace (FISH),imunofenotypizace.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se