Infekce Helicobacter pylori u souborusymptomatických a asymptomatických dětía dospívajících v České republice


Helicobacter pylori Infection in theGroup of Symptomatic and AsymptomaticChildren and Adolescents in the Czech Republic

Background.
There exist only inconsistent results of studies on the relationship between Helicobacter pylori (H.pylori) infection and functional dyspepsia and/or recurrent abdominal pain in children and adolescents. The answercould bring a comparison of the epidemiological features of H. pylori infection between children and adolescentswith dyspepsia and/or recurrent abdominal pain (symptomatic) and without these symptoms (asymptomatic), livingin the Czech republic.Methods and Results. Study includes children and adolescents (2–18 years) with upper gastrointestinal symptomsvisiting paediatric gastroenterology department between 1994 and 1999. Age, sex, socioeconomic level matchedcontrol (asymptomatic) group consisted of children and adolescents visiting the general paediatric service withsymptoms not related to the upper gastrointestinal tract.Demographic and socioeconomic factors, including parent(s)educational level, place of residence, living conditions, type of drinking water and pets in their household wereevaluated. Serum of the children and adolescents was tested for H. pylori IgG by enzyme linked immunosorbentassay. In addition, the symptomatic children and adolescents underwent endoscopic examination and biopsies fromgastric antrum and corpus were taken for the quick urease test, histology/histoscopy, and H. pylori cultivation. H.pylori infection in this group was stated when at least two testswere positive.Altogether 829 children and adolescentswere examined, 624 cases were symptomatic and 205 represented controls (asymptomatic). The prevalence ofinfection was 33 % among symptomatic children vs. 7,5 % among controls (OR = 6.2, p.001) and was similar amongboys and girls (32 % vs. 34,5 %, respectively). H. pylori prevalence increased with age among symptomatic children(10 % for children below 6 years and 37 % between 11 to 16 years) (p.001). In contrary, prevalence tended to fallwith age among asymptomatic children (11% in children below 6 years vs. 6 % in children over 10 years (OR=2.0,95 % CI=0.7-6.2). In both groups, an inverse correlation between H. pylori occurrence and mother’s educational levelwas observed. The H. pylori incidence was 10%among asymptomatic childrenwho drank water frommunicipalwater supply or from a well vs. 3% among those who drank bottled water (OR=4, 95 % CI = 1.1 to 18, p.05).Conclusions. H. pylori infection was more prevalent among symptomatic children and adolescents vs. asymptomaticchildren and adolescents within the same population. H. pylori incidence increased with age among symptomaticchildren and adolescents and tended to fall among controls, showing deep differences between the two groups.Withexception of the bottled water drinking, presence of any other factor studied represented significant risk for acquiringthe H. pylori infection.

Key words:
Helicobacter pylori infection, epidemiology, symptomatic, asymptomatic, children, adolescents. Se.


Autoři: M. Sedláčková;  H. Malaty 1;  V. Volf 2;  P. Frühauf;  D. Marx;  A. Souček;  D. Y. Graham 1
Působiště autorů: Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha 1Veterans Affairs Medical Center & Baylor College of Medicine, Houston, Texas, USA 2Klinika dětí a dorostu 3. LF UK a FNKV, Praha Ústav lékařské mikrobiologie a imunologie 1. LF UK a VFN, Prah
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 102-105
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
V posledních letech nejsou jednotné výsledky studií, zabývajících se otázkou vztahu infekce Helicobacterpylori (H. pylori) k dyspepsii a/nebo recidivujícím bolestem břicha u dětí a dospívajících. Cílem byloporovnání epidemiologie infekce H. pylori mezi souborem dětí a dospívajících s funkční dyspepsií a/nebo recidivujícímibolesti břicha (symptomatickými) a bez nich (asymptomatickými) v České republice.Metody a výsledky. Do prvního souboru byli zařazeni symptomatické děti a dospívající z České republiky ve věku2–18 roku, které jsme vyšetřili pro horní dyspeptický syndrom nebo recidivující bolesti břicha v gastroenterologickéordinaci v období let 1994–1999. Druhý, kontrolní soubor, tvoří soubor dětí a dospívajících stejného věku a pohlavía ze stejných sociálně-ekonomických poměrů jako soubor první. Děti a dospívající z kontrolního souboru bylivyšetřováni na pediatrických pracovištích z jiných důvodů, než jsou gastrointestinální obtíže. U obou skupinvyšetřených dětí jsme hodnotili demografická data, sociálně-ekonomické faktory včetně úrovně vzdělání rodičů,bydlení, životní úrovně, zdrojů pitné vody a přítomnosti domácích zvířat v jejich domácnosti. Demografická a jinádata jsme získali přímou informací od rodičů v souboru prvníma pomocí dotazníku v souboru kontrolním. Přítomnostinfekce H. pylori jsme stanovili neinvazivním stanovením sérových IgG protilátek, všechny symptomatické pacientyjsme navíc vyšetřili endoskopicky a odebrali jsme jim vzorky sliznice z antra a corpus ventriculi k rychlémuureázovému testu, histologickému/histoskopickému a kultivačnímu vyšetření. Infekce zde byla potvrzena při pozitivitěnejméně dvou testů. Bylo vyšetřeno celkem 829 dětí a dospívajících, z nichž 624 bylo symptomatických a 205asymptomatických (kontrolní soubor). Prevalence infekce H. pylori byla 33 % u symptomatických dětí a dospívajícíchoproti 7,5 % u kontrolního souboru (OR=6,2, p

Klíčová slova:
infekce Helicobacter pylori, epidemiologie, symptomatické a asymptomatické děti a dospívající.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se