Ultrasonografie komplikací dialyzačních cévních zkratů:prvnÌ zkuöenosti


Ultrasonography of the Vascular Access Complications – First Experience

Background.
Vascular access complications represent leading morbidity of hemodialyzed patients. Duplex Dopplerultrasonography is used rarely in the diagnosis of vascular access complications, despite its simplicity andwidespreadavailability. Our first experience with this method is described, namely the most frequent indications, findings andthe access blood flow correlation.Methods and Results. 356 examinations of both natural and polytetrafluoroethylene (PTFE) accesses at 193 patientswere performed. The 7.5 MHz linear array ultrasound transducer of Hewlett-Packard SONOS 2000 device was used.Both arterial and venous parts of fistulas were examined in all cases. Screening examinations represented the mostfrequent indication, the hemodynamically significant stenosis themost frequent finding. Only 12.5%of PTFE-shuntsand 25.8 % of natural fistulas were described as normal.Mean blood flow through antebrachial and brachial accesseswas 575 and 1070 ml/min, respectively.Conclusions. Prevalence of vascular access complications (especially that of stenoses) is high. Wider use of thismethod could bring significantly improved care for the dialysed patients.

Key words:
vascular access, hemodialysis, ultrasonography, stenosis.


Autoři: J. Malík;  M. Slavíková 1
Působiště autorů: III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha 1Klinika kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 99-101
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Komplikace cévních zkratů jsou nejčastější příčinou morbidity dialyzovaných nemocných. Duplexnídopplerovská ultrasonografie je přes svou jednoduchost a širokou dostupnost v diagnostice těchto komplikacívyužívána minimálně. V práci jsme shrnuli první zkušenosti s touto metodou se zaměřením na nejčastější indikace,nálezy a na hodnoty průtoku zkraty.Metody a výsledky. Bylo provedeno celkem 356 vyšetření u 193 pacientů s nativními nebo umělými cévními zkratypomocí lineární 7,5 MHz sondy přístroje Hewlett-Packard SONOS 2000. Všechna vyšetření zahrnovala morfologickázhodnocení tepenného i žilního úseku a výpočet průtoku. Nejčastějšími indikacemi byla skríninková vyšetření,nejčastějšími nálezy přítomnost stenózy. Pouze 12,5 % nálezů u zkratů s umělou cévní protézou 25,8 % nálezůnativních zkratů bylo hodnoceno jako zcela normální nález. Průměrný průtok předloketními zkraty byl 575 ml/min,pažními zkraty 1070 ml/min.Závěry. Četnost komplikací cévních zkratů (zejména stenóz) je vysoká. Lze předpokládat zlepšení péče o dialyzovanénemocné rozšířením této metody.

Klíčová slova:
cévní přístup, hemodialýza, ultrasonografie, stenóza.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se