Operační léčba bronchogenního karcinomuv letech 1970–2001


Surgical Treatment of Lung Cancer in Years 1970–2001

Background.
Lung cancer (LC) is a permanent medical and social problem. 5709 patients died in the year 2000 ofthis disease in Czech Republic. Its incidence in men is 100/100 000 and it shows only small trend to decrease. Inwomen the incidence has reached 22/100 000 and is still rising. The ratio males/females in the whole country is 4:1,in pulmonary department of University hospital Motol is close to 2:1. The optimal way of treatment is a surgery.Methods and Results. From the data about diagnostics and operability in Pneumological Clinic of the 1st MedicalFaculty of the Charles University (former 2nd Clinic of Tuberculosis and Respiratory Diseases) and from adequatedata obtained from the Pulmonary department of University hospital Motol we can see that the number of operatedpatients increased from 20 % in 1970 to 28 % in 2001. When compared two set of patients operated in the period1985-1990 and 1998-2001 we learned the change of the ratio males/females (from 17:1 to 2:1), lower number ofpneumonectomies (from 34 % to 31 %), lower number of exploratory thoracotomies (from 13 % to 5 %), decreaseof perioperative mortality from 10 % do 2 %. The percentage of correct clinical when compared to pathologicalTNM staging was similar in both periods (55 % in the period 1985–1990 and 53 % in the period 1998–2001). In thearticle we describe also results of diagnostics, induction and adjuvant treatment and possibilities of the increase ofoperability of the patients with lung cancer.Conclusions. The authors think that despite some improvements in several parameters, the 5-year survival of patientswith lung cancer is in our country and the whole world still unsatisfactory. We recommend the revision of currentattitude to the screening of lung cancer and we recommend joining the running European-American trials of screeningof such patients with the help of low-dose spiral CT.

Key words:
lung cancer, surgical treatment, neoadjuvant and adjuvant treatment.


Autoři: M. Marel;  Z. Skácel;  B. Šťastný 1;  L. Melínová 1;  P. Pafko 2;  J. Schützner 2;  S. Čermák 3;  R. Pospíšil 4
Působiště autorů: Oddělení TRN FNM, Praha 1Pneumologická klinika 1. LF UK, Praha – Veleslavín 2III. chirurgická klinika 1. LF UK a FNM, Praha 3I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 4Klinika chirurgie 2. LF a FNM, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 88-92
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Plicní rakovina (PR) je trvalým medicínským a sociálním problémem. V roce 2000 zemřelo na totoonemocnění v České republice 5709 osob. Incidence je u mužů 100/100 000 a jeví jen malou tendenci ke snížení.U žen dosáhla hodnot 22/100 000 a dále roste. Poměr mužů k ženám je celorepublikově 4:1, na oddělení TRN veFN Motol se blíží 2:1. Optimální léčbou je plicní resekce.Metody a výsledky. Z údajů o diagnostice a operabilitě PR na Pneumologické klinice 1. LF UK (dřívější II. klinikaTRN) v Praze Veleslavíně z let 1970–1990 a obdobných údajů z odd. TRN FN Motol vyplynulo, že se početoperovaných v souborech všech nemocných s PR na těchto zařízeních zvýšil z 20 % v roce 1970 na 28 % v roce2001. Při porovnání dvou skupin operovaných z let 1985–1990 a 1998–2001 jsme zjistili změnu poměru mužůk ženám (z 17:1 na 2:1), nižší počet pneumonektomií (z 34 % na 31 %), nižší počet explorativních torakotomií (13 %pokles na 5 %), snížení perioperativní mortality z 10 % na 2 %. Obdobný byl počet souhlasných nálezů meziklinickým a patologickým TNM55 % v letech 1985–1990 a 53 % v letech 1998–2000. Ve sdělení jsou dále popsányvýsledky diagnostiky, neoadjuvantní a adjuvantní léčby a možnosti zvýšení počtu operovaných nemocných s PR.Závěry. Autoři soudí, že přes některá zlepšení v ukazatelích léčby nemocných s PR je 5leté přežití nemocných u nás,stejně jako jinde ve světě, neuspokojivé. Doporučují revidovat dosavadní postoje ke skríninku PR a napojit se naprobíhající evropsko-americké studie vyhledávání těchto nemocných pomocí low dose spiral CT.

Klíčová slova:
plicní rakovina, chirurgická léčba, neoadjuvantní a adjuvantní léčba.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se