Nedávno objevené hormony s účastív energetické homeostázi


Recently Described Hormones Participating in the Energetic Balance

Adipocytal hormones resistin and adiponectin and gastric peptide ghrelin are recently discovered hormones, whichare considered to take part in energy metabolism regulation.Resistin is expressed in adipose tissue only and its increased levels could cause insulin resistance and thus linkobesity with type2 diabetes. Adiponectin, as well as resistin, are products of genes, expressed in adipose tissue.Adiponectin could prevent development of aterosclerosis and it could play a role in anti-inflammatory reactions.Ghrelin is producedmainly in the stomach. Beside its role in long-term regulation of energymetabolism, it is involvedin the short-termregulation of feeding. Main roles of resistin, adiponectin and ghrelin are summarised in the presentedoverview

Key words:
adipose tissue, resistin, adiponectin, ghrelin, energy metabolism.


Autoři: I. Krykorková 2;  J. Nedvídková 2
Působiště autorů: Přírodovědecká fakulta UK, Praha 2Endokrinologický ústav, Praha 1
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 80-83
Kategorie: Články

Souhrn

Regulace příjmu potravy a výdeje energie je velmi komplexní a složitý děj, kterého se účastní řada hormonů, kekterým se v poslední době přiřadily i adipocytární hormony resistin a adiponectin a žaludeční hormon ghrelin.Resistin je exprimován výhradně v tukové tkáni a zvýšené hladiny resistinumohou způsobovat inzulínovou rezistencia fungovat tak jako spojení mezi obezitou a typem 2 diabetu. Adiponectin je rovněž produktem genu exprimovanéhovýhradně v tukové tkáni a může se uplatňovat jako ochranný faktor při vzniku aterosklerózy a při protizánětlivýchreakcích. Ghrelin je na rozdíl od resistinu a adiponectinu produkován hlavně v žaludku a je vedle dlouhodobéregulace energetické bilance zapojen i do krátkodobé regulace příjmu potravy. V tomto přehledu jsou shrnuty hlavníúlohy resistinu, adiponectinu a ghrelinu a nastíněno jejich zapojení do regulace energetické bilance.

Klíčová slova:
tuková tkáň, resistin, adiponectin, ghrelin, energetický metabolizmus.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se