Parametry kostního metabolizmu u pacientůs různým stupněm poškození funkce ledvin


Parameters of BoneMetabolism in Patients with Renal Function Impairmentsof Various Degrees

Background.
Patientswith renal failure frequently have their calciumand phosphate metabolismseriously disrupted.It may result in a skeletal malady – the renal osteopathy. Late forms of this syndrome are difficult to cure. The aimof this comparative study is to follow the relation between parameters of the bone metabolism (calcitriol, calcidiol,parathormone, calcitonin, osteocalcin, Pi, Ca – total or ionised, and others) and the degree of deterioration of thekidney function.Methods and Results. Three groups of patientswere included into the study: A – hemodialyzed patients with chronicrenal failure (Ccreat=0.07±0.02 ml/s, n=21, age 71.0±10.6 years); B – not dialyzed patients with decreased renalfunction (Ccreat=0.33±0.05ml/s, n=19, age 65.0±9.6 years); C– patientswith normal renal function (Ccreat=1.45±0.12ml/s, n=16, age 85.2±4.7 years). Calcidiol concentration [µg/l] did not differ in individual groups (A:11.3±4.7,B:10.7±8.2, C:11.7±5.7, reference limits RM:8.9–46.7). In contrast, calcitriol concentration [ng/l] was statisticallydifferent in all studied groups (A:1.7±2.8, B:17.6±12.4, C:30.6±9.1, p

Key words:
renal osteopathy, chronic renal failure, bone markers, calcitriol, calcidiol, parathormone, metabolicacidosis.


Autoři: M. Fořtová;  S. Sulková;  J. Uhrová 1;  T. Zima 1;  P. Schneiderka 2
Působiště autorů: Interní oddělení Strahov 1. LF UK a VFN, Praha 1Ústav klinické biochemie 1. LF UK a VFN, Praha 2Oddělení konsolidovaných laboratoří FN, Olomouc
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 112-116
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Při chronickém selhání ledvin je vážně narušen kalciofosfátový metabolizmus. Důsledkem je onemocněnískeletu – renální osteopatie. Pokročilé formy tohoto onemocnění jsou obtížně léčitelné. Cílem této srovnávacístudie je sledovat závislost parametrů kostního metabolizmu (kalcitriol, kalcidiol, parathormon, kalcitonin, osteokalcin,Pi, Ca-celkové i ionizované a další) na stupni snížení funkce ledvin.Metody a výsledky. Do studie byly zařazeny následující 3 soubory pacientů: A – pacienti s chronickým selhánímledvin, léčení hemodialýzou (Ckreat=0,07±0,02ml/s, n=21, věk 71,0±10,6 let); B – pacienti se sníženou funkcí ledvin,dosud nedialyzovaní (Ckreat=0,33±0,05 ml/s, n=19, věk 65,0±9,6 let); C – pacienti bez poruchy funkce ledvin(Ckreat=1,45±0,12 ml/s, n=16, věk 85,2±4,7 let). Koncentrace kalcidiolu (µg/l) se u jednotlivých souborů významněnelišily (A: 11,3±4,7, B: 10,7±8,2, C: 11,7±5,7, referenční meze RM: 8,9–46,7). Naopak, koncentrace kalcitriolu(ng/l) byly statisticky významně odlišné (A: 1,7±2,8, B: 17,6±12,4, C: 30,6±9,1. p

Klíčová slova:
renální osteopatie, chronické selhání ledvin, kostní markery, kalcitriol, kalcidiol, parathormon,metabolická acidóza.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak na primární i sekundární osteoporózu − prakticky a v kostce
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Rosa

Léčba roztroušené sklerózy

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se