STATISTICKÁ METODIKA DLOUHODOBÉHO SLEDOVÁNÍÚMRTÍ NA VYBRANÉ PŘÍČINY SMRTI


Statistical Method for Long-term Follow up the Death Rate of Selected Causes

The death rate statistics belongs to the essential health parameters and it is therefore frequently analysed. Authorssuggest reviewing problems, which could be met, and discussing statistical methods in order to make the comparisonand analysis of the development as much corresponding to the actual health state of the population as possible.Authors also discuss methods of the „International classification of diseases“ and describe methods of direct datastandardisation, including estimation of the variability. Using respiratory diseases as an example, authors illustratethe problems of revision of the code system in the „International classification of diseases“ and the give examplesof numerical evaluation.

Key words:
death rate, method of direct standardisation, International classification of diseases.


Autoři: M. Malý;  E. Švandová;  V. Vondra 1
Působiště autorů: Státní zdravotní ústav, Praha 1Plicní oddělení Zdravotnického zařízení Smíchov, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 684-688
Kategorie: Články

Souhrn

Statistika úmrtnosti patří mezi základní zdravotnické ukazatele, a proto je často analyzována. Autoři se domnívají,že je metodicky vhodné shrnout obtíže, se kterými je možné se setkat, i statistické postupy, které je nutné použít, abyprováděná porovnání i analyzované časové trendy maximálně odpovídaly skutečnému vývoji zdravotního stavu populace.Diskutují metodiku Mezinárodní klasifikace nemocí a dále popisují postup přímé standardizace dat včetně stanovenívariability standardizovanéhoúdaje.Naproblematiceonemocněnídýchacíchcestpakdokládají,jakáúskalípro praxi přinášejírevize kódového systému Mezinárodní klasifikace nemocí, a ilustrují numericky popisované postupy.

Klíčová slova:
úmrtnost, metoda přímé standardizace, Mezinárodní klasifikace nemocí.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se