TELEFONICKÝ PRŮZKUM BYTOVÉ PROSTITUCE


Phone Survey of the Home Prostitution

Background.
Home prostitution is the hidden form of commercial sex network. We had done a phone survey ofcommercial sexual services provided in the private flats.Methods and Results. We had used advertisements in the section „Intim services“ of local adnewspaper „Avizo“as the primary source of relevant phone numbers. „Avizo“ is sold in Northern Moravia – mainly in Ostrava, Karvinaand Frydek-Mistek districts. We accomplished the phone interview with 48 subjects (individual persons or groupsworking in the particular flat) using the set of prepared questions. Three of these subjects were male, providingcommercial sex for women. We estimated the number of such private flats, number of persons working there andnumber of professional contacts of this type in Karvina, Ostrava districts and whole Czech republic.Conclusions. We constructed an estimate of sexual sex workers for whole Czech republic – 10 200 persons,therefrom 5100 persons in 1750 private flats, who accomplish to 1.36 mil sexual contact with customers annually.Regarding the risk behaviourg nearly all of interviewed subjects indicated the use of condoms; 80 % of subjectsreported to be HIV-tested.

Key words:
commercial sex, prostitution, HIV, AIDS, risk factors.


Autoři: V. Mravčík;  H. Šebáková
Působiště autorů: Centrum epidemiologie Okresní hygienické stanice, Karviná
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 680-683
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Bytová prostituce je jednou ze skrytých forem prostituce. Byl proveden telefonický dotazníkovýprůzkum komerčních sexuálních služeb poskytovaných na privátech.Metody a výsledky. Bylo využito inzerátů uvedených v rubrice Intimní služby inzertních novin AVÍZO. Tytonoviny jsou prodávány na severní Moravě, zejména v okresech Ostrava, Karviná, Frýdek Místek. Telefonicky jsmese dotazovali celkem48 subjektů – jednotlivců nebo skupin působících na danémprivátu.Metodou řízeného pohovorubyly kladeny námi sestavené otázky týkající se rozsahu poskytovaných služeb a rizikovosti chování z hlediskapřenosu HIV infekce. Z těchto 48 subjektů byli 3 muži – jednotlivci, poskytující komerční sex ženám. Pro okresyKarviná, Ostrava a Českou republiku jsme provedli odhad počtu privátů, osob poskytujících v nich sexuální službya odhad počtu obsloužených zákazníků.Závěry. Za předpokladu stejných relativních čísel jako v okrese Karviná byl proveden prevalenční odhad 10 200prostituujících osob v České republice celkem, z toho 5100 osobám na 1750 privátech, které ročně uskuteční 1,36milionů komerčních sexuálních styků. Z hlediska rizikovosti chování je možno konstatovat, že téměř všechny (abs.47) subjekty uvádějí používání kondomů a na HIV jsou testovány osoby pracující v cca 80 % subjektů (abs.. 38).

Klíčová slova:
komerční sex, prostituce, HIV, AIDS, rizikové chování.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se