ÚČINKY NESTEROIDNÍCH ANTIFLOGISTIK NAGASTROINTESTINÁLNÍ TRAKT


Effects of Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs to the GastrointestinalTract

Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) belong to the most commonly used drugs worldwide. NSAIDscan cause serious side effects to the gastrointestinal tract. During NSAIDs treatment 10–12 % patients suffer fromdyspepsia. Up to 1 % patients develop severe gastrointestinal complications (ulcer, bleeding, perforation). Any partof gastrointestinal tract could be affected. In oesophagus, NSAIDs can cause oesophagitis or fibrous stricture. NSAIDgastropathy can be detected in 40 % patients chronically treated with NSAIDs. NSAIDs toxic injury to small andlarge bowel is frequent but only seldom properly recognised. Serious hepatic lesions are rare. There is no fullyreliable and sure prophylaxis or treatment of NSAIDs impairment of to the gastrointestinal tract. Rate of side effectscan be reduced by reasonable prescriptions and by primary and secondary prophylaxis. Low rate of side effects isassociated with the use of pro-drugs (compound is metabolised to an active substance after absorption from thegastrointestinal tract). New promising drugs were developed with dual action (5-lipoxygenase- and COX-inhibition)and NSAID releasing NO (nitronaproxen, nitrophenac). Specific COX-2 inhibitors (coxibes) provide comparableanti-inflammatory and analgesic effect but the risk of serious side effects to the gastrointestinal tract is significantlylower (when compared with non-specific NSAIDs). Beside harmful effects, NSAIDs are powerful tool in chemopreventionof colorectal cancer.

Key words:
non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAID, side effects, gastrointestinal tract.


Autoři: J. Bureš;  S. Rejchrt;  M. Kopáčová;  M. Široký
Působiště autorů: 2. interní klinika LF UK a FN, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 673-679
Kategorie: Články

Souhrn

Nesteroidní antiflogistika (antirevmatika, NSA) patří mezi nejčastěji předepisované léky vůbec. Jejich podání jespojeno s významným rizikem nežádoucích vedlejších účinků na trávicí ústrojí. V průměru 10–12 % nemocných mápři terapii NSA dyspepsii. Až u 1 % pacientů dojde k závažné gastrointestinální komplikaci (ulcerace, krvácení,perforace). Postiženmůže být kterýkoliv úsek trávicího traktu. V jícnumohou NSA vyvolat ezofagitidu nebo fibróznístriktury. Gastropatie z NSA je prokazatelná až u 40%pacientů soustavně léčených NSA. Toxické poškození tenkéhoa tlustého střeva NSA je časté, ale správně je rozpoznáno jen zřídka. Závažné jaterní léze jsou vzácné. Neexistuježádná zcela spolehlivá profylaxe či plně účinná léčba postižení gastrointestinálního traktu NSA. Frekvenci nežádoucíchúčinků NSA na gastrointestinální trakt je možno snižovat uvážlivou preskripcí a primární a sekundárníprofylaxí. Vedlejší účinky jsou dále nižší při použití pro-léčiv (pro-drugs), které se na účinnou látku metabolizují ažpo vstřebání z trávicího ústrojí. Příslibem jsou farmaka s duálním účinkem (inhibice 5-lipoxygenázy a COX) a NSA,která uvolňují oxidy dusíku (nitronaproxen, nitrofenac).Významným přínosem jsou coxiby, které mají při srovnatelnémprotizánětlivém a analgetickém efektu významně nižší riziko nežádoucích vedlejších účinků na gastrointestinálnítrakt ve srovnání s neselektivními NSA. Vedle škodlivého efektu na gastrointestinální trakt mají NSApozitivníúčinek v chemoprevenci kolorektálního karcinomu.

Klíčová slova:
nesteroidní antiflogistika, NSA, NSAID, vedlejší účinky, gastrointestinální trakt.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se