PŘETÍŽENÝ LÉKAŘ II.


Overloaded Medical Doctor II.

Medical doctor is exposed to various types of professional stress. One of the risk factors is the lack of awarenessof the fact that patients frequently do not do what is necessary, and that possibilities of therapy are limited. Anotherrisk factor is a deep identification with patient. In relation to colleagues, the risk factor represents the low ability tocommunicate, and resulting feeling of isolation. The higher professional gratification was derived from the sense ofbeing needful and from successful resolution of difficult cases. Majority of studies came to the conclusion that theeffective prevention of health troubles is the balanced life-style and the possibility to discuss with colleagues boththe professional difficulties and possible conflicts with patients as well as personal worries. Essential is also anemphatic though pragmatic relation to patient and to the possibilities of therapy. Many medical doctors referred thenecessity of developing a personal and professional philosophy. The elementary example is the appropriate hierarchyof values and priorities, organisation of time and solution of conflicts of interests.

Key words:
professional stress, risk factor, communication, empathy, hierarchy of values.


Autoři: J. Pavlát
Působiště autorů: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VTN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 627-629
Kategorie: Články

Souhrn

Ve vztahu k profesním stresům je pro lékaře za rizikové považováno neuvědomování si skutečnosti, že pacientičasto nedělají, co je třeba, a že terapeutické možnosti jsou často omezené. Za další rizikový faktor je považovánapřílišná identifikace s pacientem a ve vztahu ke kolegům je rizikovým faktorem malá schopnost komunikacea výsledný pocit izolace. Největší profesionální uspokojení čerpali lékaři z faktu, že jsou užiteční a potřební,a z úspěšného řešení obtížných případů. Většina studií dochází k závěru, že účinnou prevencí zdravotních obtíží jevyvážený životní styl, schopnost a možnost diskutovat obtíže s pacienty a eventuální konflikty a osobní těžkostis kolegy a empatický, nicméně věcný vztah k pacientovi a k možnostem terapie. Řada lékařů referovala o prospěšnostivytvoření životní a profesionální filozofie. Elementárním příkladem je přiměřená hierarchie hodnot, pořadípriorit, organizování času a řešení střetu zájmů.

Klíčová slova:
profesní stres, rizikový faktor, komunikace, empatie, hierarchie hodnot.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se