INHIBICE ENZYMŮ VE FARMAKOTERAPII BENIGNÍHYPERPLAZIE PROSTATY


Inhibition of Enzymes in the Pharmacological Treatment in of Benign Prostatic Hyperplasia

Enzyme inhibition belongs to common mechanisms of drug action and enzymes of hormone metabolism belongto targets in the treatment of benign prostatic hyperplasia. Transformation of testosterone to 5α-dihydrotestosteroneis catalyzed by cholestenone-5α-reductase (EC 1.3.1.22, 5α-reductase). Different effects of dihydrotestosterone andtestosterone represent a rational basis for pharmacotherapy by 5α-reductase inhibition. The enzyme is active in theprostate and other organs and tissues, with different distribution of at least two 5α-reductase isoenzymes. Besidethis, progesterone-5α-reductase (EC 1.3.1.30) as another enzyme with 5α-reductase activity is present in humantissues including the prostate. The existence of several 5α-reductase activities gives bright possibilities of 5α-reductaseinhibition. Basic 5α-reductase inhibitors are synthetic steroid (e.g. finasteride – Proscar). Various mechanismsof their effect (classical reversible competitive inhibition, mechanism-based „suicide“ inhibitors, tightly boundirreversible inhibitors...) represent different pharmacokinetic patterns, too. Non-steroidal 5α-reductase inhibitors(e.g. polyunsaturated fatty acids) are effective components of several phytopharmaceuticals. They receive attentiondue to their complexity and low hazards. Extracts of Serenoa repens seeds (Permixon, Capistan in the CzechRepublic), of Pygeum africanum, of Urtica radicis roots (Urtica, Urtiron) or catequine structures from the green teabelong to this group. Beside androgens, participation of estrogens in the origin and development of benign prostatichyperplasia is probable. Inhibition of the „aromatase“ complex, which catalyzes transformation of androgens toestrogens, may contribute to the complexity of phytotherapeutic effects.

Key words:
pharmacotherapy, benign prostatic hyperplasia, 5α-reductase, aromatase, enzyme inhibitors, phytopharmaceuticals.


Autoři: J. Dršata
Působiště autorů: Farmaceutická fakulta UK, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 630-635
Kategorie: Články

Souhrn

Inhibice enzymů patří k běžný mechanizmům účinku léčiv. V případě farmakoterapie benigní hyperplazie prostatypřicházejí v úvahu zejména enzymy metabolizmu pohlavních hormonů. Přeměnu testosteronu na 5α-dihydrotestosteronkatalyzuje cholestenon-5α-reduktáza (EC 1.3.1.22, 5α-reduktáza). Rozdílné účinky dihydrotestosteronua testosteronu poskytují racionální základ pro farmakoterapii inhibicí 5α-reduktázy. 5α-reduktáza je aktivní v prostatěi v řadě dalších orgánů a tkání, s rozdílnou distribucí nejméně dvou izoenzymů. V různých tkáních člověkavčetně prostaty je přítomen i další enzym s 5α-reduktázovou aktivitou, progesteron-5α-reduktáza (EC 1.3.1.30).Existence více 5α-reduktázových aktivit poskytuje pestré možnosti inhibice. Základními inhibitory 5α-reduktázyjsou syntetické steroidy (např. finasterid – Proscar). Různémechanizmy jejich působení (klasická vratná kompetitivníinhibice, enzymem aktivované „sebevražedné“ substráty, pevně vázané nevratné inhibitory) představují i různoufarmakokinetiku. Účinnou složkou některých fytofarmak jsou nesteroidní inhibitory 5α-reduktázy (např. polynenasycenémastné kyseliny). K nim se obrací pozornost pro jejich komplexní složení a malá rizika. Sem patří např.extrakty ze semen a dřeně sabalové palmy (Serenoa repens, Capistan – Permixon), katechinové složky ze zelenéhočaje, extrakty ze slivoně africké Pygeum africanum nebo kořene kopřivy dvoudomé Urtica radicis (Urtica, Urtiron).Při vzniku a rozvoji benigní hyperplazie prostaty pravděpodobně hrají úlohu i estrogeny. Inhibice enzymovéhokomplexu „aromatázy“ katalyzující několikastupňovou přeměnu androgenů na estrogeny, pravděpodobně přispíváke komplexním účinkům fytoterapeutik.

Klíčová slova:
farmakoterapie, benigní hyperplazie prostaty, 5α-reduktáza, aromatáza, inhibitory enzymů,fytofarmaka.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se