VLIV ULTRAFIALOVÉHO ZÁŘENÍ NA IMUNITNÍ SYSTÉMA PŮSOBENÍ ZEVNÍCH FOTOCHEMOPROTEKTIVNÍCHPROSTŘEDKŮ NA UVR VYVOLANOU IMUNOSUPRESI


Effect of Ultraviolet Radiation on the Immune System and Influence of Local Photoprotective Substanceson UVR-Induced Immunosuppression

Ultraviolet radiation (UVR) of the UVB- and UVA-region suppresses immunity and in the dose relation mannerit induces cutaneous or systemic state of immunotolerance. It was proved by the successful experimental transplan-tation of a tumor graft to the skin of UV-radiated animals and on the other side by unsuccessful attempts at skincontact-sensitization.UVR induces this condition either by direct inhibition of antigen-presentating function of the Langerhans cells,or indirectly by the stimulation of secretion of immunomodulatory cytokines in keratinocytes. UVR inhibits alsofunctions of the natural killer cells in apoptotic and lytic cell-processes. It directly correlates with carcinogenity inconditions of the disbalance in developing expression of the tumor-suppresive gene p53, mutated by the irradiationand that of bcl-2 gene preventing apoptotic changes in somatic cells.Moreover, the immunosuppression is enhanced by the isomerization of urocanic acid and by the development ofdamaged DNA-photoproducts. Also various neuropeptides, namely propiomelanocortin, have their partial role inimmunomodulation. Local photoprotective substances prevent UVR-penetration into the skin and thus block theimmunosuppressive effects in relation to their chemical composition and to the SPF (solar photoprotective factor)value. Their effect depends on the width of the UVR-region blocked, which should include both the UVB and UVAband, and also on the concentration, chemical stability and on the method of their application.

Key words:
photobiology, photodermatology, photoimunology.


Autoři: L. Malina
Působiště autorů: Dermatovenerologická klinika IPVZ, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 338-342
Kategorie: Články

Souhrn

Ultrafialové záření (UVR) oblasti UVB i UVA suprimuje imunitu a dává v závislosti na radiační dávce vznik kožnínebo systémové imunotoleranci, jak se ukázalo úspěšnými pokusy s implantací nádorového štěpu předtím UV-ozá-řených pokusných zvířat a neúspěchy při kontaktní alergizaci kůže. UVR tento stav navozuje jednak přímýmmechanizmem, inhibicí antigenprezentační funkce Langerhansových buněk, jednak nepřímo indukcí sekrece imu-nomodulačních cytokinů keratinocyty. Tlumí i funkci přirozených zabíječů, což se týká jejich úlohy v apoptotickýcha lytických procesech. To přímo souvisí s navozením karcinogenity v podmínkách vzniklé nerovnováhy v expresina jedné straně tumor-supresivního genu p53 mutovaného zářením a na straně druhé genu bcl-2, bránícího vstupusomatických buněk do pochodů apoptózy. K imunosupresi navíc přispívají izomerace urokanové kyseliny a vznikfotoproduktů z poškozené DNA. Svou roli v imunomodulaci hrají též některé neuropeptidy, jmenovitě propiomela-nokortin. Zevně aplikované fotoprotektivní prostředky brání v přístupu UVR na kůži, a tím uvedenému imunosup-resivnímu působení v závislosti na svém chemickém složení a hodnotě SPF (solar protective factor) v různé mířezamezují. Jejich účinek v tomto směru závisí však na šíři blokovaného radiačního spektra, které musí zahrnovatUVB- i UVA-oblast, a na koncentraci, chemické stálosti a způsobu aplikace fotoprotektivních prostředků.

Klíčová slova:
fotobiologie, fotodermatologie, fotoimunologie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se