CHRONICKÁ OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOCNA PŘELOMU TISÍCILETÍ


Chronic Obstructive Pulmonary Disease in the Turn of Century

The article reviews information on the chronic obstructive pulmonary disease (COPD), from the domestic andinternational sources. Significance of the disease has recently increased, in the US it becomes the fourth most frequentcause of death. Pathogenesis of the disease is different from the bronchial asthma, though in about 10% of patientsboth diseases can occur simultaneously. The article brings basic pathological and pathophysiological differencesbetween both types of disease and it describes results of functional tests in relation to the most common internationalstandards of the diagnostics and treatment of COPD. The most recent definition of COPD, elaborated by specialistsassociated in the Global initiative for COPD (=GOLD), stresses the abnormal reaction to the chronic inhalation ofparticles. Reviewed are also mechanisms of the effect of modern bronchodilatators – long acting beta 2 -agonists,permanently conflicting views on the use of corticosteroids, and on the surgical treatment of COPD. Promisingmethod appears the treatment with long-lasting anticholinergic drugs or the attempt to affect mediator antagonist bee.g. leucotrien D4 (LTD4) and the use inhibitors of phosphodiesterase 4.

Key words:
chronic obstructive pulmonary disease, pathogenesis, diagnostics, treatment.


Autoři: M. Marel
Působiště autorů: Oddělení TRN FN Motol, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 331-337
Kategorie: Články

Souhrn

Autor podává přehled informací o chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) získané ze zahraničních i domá-cích zdrojů. Význam nemoci v posledních letech narůstá, v USA je tč. 4. nejčastější příčinou úmrtí. Její patogenezeje odlišná od bronchiálního astmatu, ačkoli asi u 10 % nemocných se mohou vyskytovat obě nemoci současně.V článku jsou uvedeny základní patologické a patofyziologické odlišnosti obou jednotek. Dále jsou popsány funkčnínálezy a porovnány nejznámější mezinárodní standardy diagnostiky i léčby CHOPN. Je uvedena i poslední uznávanádefinice CHOPN kladoucí důraz na abnormální reakci na chronickou inhalaci částic, která byla vypracovánasdružením odborníků spojených v Globální iniciativě pro CHOPN, tzv. GOLD. Podrobně jsou probrány mechanizmyúčinku novějších bronchodilatátorů – dlouhodobě působících beta 2 -mimetik i trvající kontraverzní názory na užíváníkortikosteroidů a chirurgické léčby CHOPN. Jsou uvedeny slibné možnosti léčby CHOPN v budoucnosti pomocídlouhodobě účinných parasympatolytik, ovlivněním mediátorových antagonistů, např. leukotrienem D4 (LTD4)a inhibitorů fosfodiesterázy 4.

Klíčová slova:
chronická obstrukční plicní nemoc, patogeneze, diagnostika, léčba.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se