MOČOVÁ INFEKCE U JEDINCŮ PO TRANSPLANTACILEDVINY S UROLOGICKOU KOMPLIKACÍ


Urinary Tract Infections in Urologically Complicated Patients After theRenal Transplantation

Background.
Urinary tract infections (UTI) are the most frequent infectious complications after renal transplan-tation (Tx). We tried to analyse whether the urinary tract infection was one of the factors which participated in thelower allograft survival rates and in the reduced allograft function in urologically complicated (UC) patients.Methods and Results. We observed 77 patients after Tx whom 42 had urinary fistula, 32 had urinary tract dilatationa 3 suffered from both complications. They were observed from January 1992 through December 1999. 100 patientswithout urological complications represented a control group (N). Obtained data was statistically evaluated usingt-test, c2-test, correlation analysis. Graft and patient survival rates were assessed using the Kaplan-Meier method.We have found that UC patients after Tx had worse renal function compared with patients not suffering from thiscomplications. Using Kaplan-Meier methods we have found that graft survival rate in patients with UC is significantlylower than that in the control group (5-year graft survival 0.6 vs 0.82, p

Key words:
renal transplant, urological complication, urinary tract infection, renal function, graft survival.


Autoři: L. Lyerová;  O. Schück;  J. Skibová;  V. Teplan
Působiště autorů: Klinika nefrologie a 1 Transplantcentrum IKEM, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 346-350
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Urologické komplikace po transplantaci ledviny (močová píštěl, dilatace kalichopánvičkovéhosystému) jsou často spojeny s močovou infekcí (IMC). V této práci jsme se pokusili přispět k řešení následujícíchotázek: 1) Jaká je incidence IMC u jedinců po transplantaci ledviny (TPL) a 2) Jak dalece urologické komplikacespojené s močovou infekcí ovlivňují úroveň funkce štěpu a jeho přežívání v 5letém sledování?Metody a výsledky. Sledovali jsme 77 pacientů po TPL, u kterých se v období od I/1992 do XII/1996 vyskytlamočová píštěl (42 případů), dilatace kalichopánvičkového systému (32) či obě komplikace (3). Kontrolní soubortvořilo 100 nemocných bez urologické komplikace, kteří se nelišili demografickými daty, délkou studené ischémie,procenty panel reaktivních protilátek a základní imunosupresivní terapií. Získaná data byla statisticky zhodnocenapomocí rozdílů průměrných hodnot, korelační analýzy a přežívání pacientů a štěpů metodou Kaplan-Meier. Veskupině urologicky komplikovaných nemocných je významně vyšší incidence IMC (78 % vs 42 %, p

Klíčová slova:
transplantace ledviny, urologická komplikace, infekce močových cest, renální funkc e, přežíváníštěpu.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se