PŘETÍŽENÝ LÉKAŘ I.Jaké okolnosti profese jsou pro lékaře stresující?Jakými poruchami zdraví lékaři trpí, jaké to má důsledky pro pacienty?


Which Conditions of the Medical Profession Are the Most Stressful? What Are the Health Risks for the MedicalDoctors and How it Affects Their Patients?

Beside the traditional stress of the medical profession (namely the stress of time, dealing with tiresome patients,non-success in therapy, outgrowing of profession into the private life), during the last decades doctors have to copewith the growing instrumentalization and byrocratization of medicine. It may impair the personal relations of doctorsand their attitude to patients. Medical doctors are more than other professionals under the pressure of worries andpotential risks and therefore they are more anxious. The largest health risk for the medical professionals appears theburnout syndrome. It can be characterised as a loss of the positive relation to himself and to surrounding and the lossof the working competence.

Key words:
physician stress, physician burnout, physician carrier.


Autoři: J. Pavlát
Působiště autorů: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 343-345
Kategorie: Články

Souhrn

Kromě tradičních stresů lékařské profese (především časový stres, jednání s obtížnými pacienty, terapeutickéneúspěchy, zasahování profese do soukromého života) se v posledních desetiletích musí lékaři vyrovnávat i s pok-račující technizací a byrokratizací medicíny, které vedou k narušení terapeutického vztahu mezi lékařem, a sezhoršujícími se osobními vztahy. Lékaři jsou více než jiní profesionálové pod tlakem obav z potenciálních rizika jsou proto úzkostnější. Největším zdravotním rizikem je pro lékaře syndrom vyhoření, který se dá ve stručnosticharakterizovat jako ztráta pozitivního vztahu k sobě i k okolí a ztráta pracovní schopnosti.

Klíčová slova:
lékařský stres, syndrom „vyhoření“, technizace medicíny, vztah k okolí.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se