LIDSKÝ GENOM - 22. CHROMOZÓM


Human Genome - the 22nd Chromosome

Once dare, today casual, the project of the human genome basic structure analysis celebrated its first majoraccomplishment when the almost complete sequence of the twenty-second chromosome was published. Though thechromosome represents only hardly more than 1.5 % of the total genomic DNA, it is comparatively rich from thepoint of gene content (545 hitherto identified gene sequences) and it is important from the medicinal point of view.Among pathologic states resulting from its impaired function inborn heart and major vessel defects, mental disorders,and malignities are rated.

Key words:
human 22nd chromosome, sequence of nucleotides, genes, syndromes.


Autoři: R. Brdička
Působiště autorů: Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 355-357
Kategorie: Články

Souhrn

Kdysi odvážný, dnes chápaný jako samozřejmost, projekt podrobné analýzy základní struktury lidského genomuoslavil svůj první velký úspěch zveřejněním téměř kompletní sekvence dvaadvacátého chromozómu. Tento chro-mozóm představuje sice jen o něco více než 1,5 % celkové genomové DNA, ale je považován za relativně bohatýz hlediska genového obsahu (545 zatím identifikovaných genových sekvencí) a medicínsky významný. Mezichorobnými stavy, jejichž původ klademe do v něm obsažených patogenních změn, lze jmenovat vrozené vady srdcea velkých cév, duševní poruchy a nádorová onemocnění.

Klíčová slova:
lidský chromozóm č. 22, nukleotidová sekvence, geny, syndromy.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×