REOLOGICKÉ VLASTNOSTI KRVEPŘI PULZNÍ FARMAKOMECHANICKÉ A LOKÁLNÍKONTINUÁLNÍ TROMBOLÝZE


Blood Rheology During Pulsatile Pharmacomechanical and Local Continual Thrombo-lysis

Background.
The aim of the work was to find out whether the controlled administration of a thrombolytic directlyinto the arterial occlusion could prevent formation of the systemic lytic state, which may result in distant bleedingcomplications.Methods and Results. In patients subjected to pulsatile pharmacomechanical (94 patients) and local continualthrombolysis (74 patients) changes in blood and plasma viscosity, coagulation tests, fibrinogene levels and someother parameters were investigated.Conclusions. Pulsatile pharmacomechanical thrombolysis, similarly to other forms of thrombolysis, is accompa-nied with systemic lytic state and the risk of unwanted resorption of the hemostatic thrombosis. Urokinazeadministration brings about regress of systemic changes, which is similar to the use of either tested thrombolyticadministration. As treatment by the continual thrombolysistakes is approximately 40 times longer, the risk of systemiclytic state and bleeding complication growths.

Key words:
blood viscosity, urokinaze, local thrombolysis, ischaemic disease of the lower limbs.


Autoři: R. Urbanová;  M. Bulvas
Působiště autorů: II. interní klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 374-378
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Cílem práce bylo zjistit, zda kontrolované podávání trombolytika přímo do tepenného uzávěru zamezívzniku systémového lytického stavu, který podmiňuje vznik distančních krvácivých komplikací.Metody a výsledky. U souborů nemocných s provedenou pulzní farmakomechanickou (94 nemocných) a lokální,kontinuální trombolýzou (74 nemocných) jsme sledovali změny viskozity krve, plazmy, koagulačních testů, hladinyfibrinogenu a řady dalších vybraných parametrů.Závěry. Pulzní farmakomechanická trombolýza je podobně jako jiné typy fibrinolytické terapie provázenapřítomností systémového lytického stavu a rizikem nechtěného rozpuštění hemostatické trombolýzy. Po skončeníaplikace urokinázy dochází k ústupu vyvolaných systémových změn podobně při obou sledovaných způsobechpodání trombolytika. Vzhledem k tomu, že při použití kontinuální lokální trombolýzy trvá léčba přibližně 40krátdéle, prodlužuje se zde podobně i existence systémového lytického stavu a zvýšené riziko krvácivých komplikací.

Klíčová slova:
viskozita krve, urokináza, lokální trombolýza, ischemická choroba dolních končet in.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se