DUŠNOST ZŮSTÁVÁ SLOŽITÝM LÉKAŘSKÝM(KLINICKÝM) PROBLÉMEM


Dyspnoea Remains a Complicated Medical (Clinical) Problem

Dyspnoea is a subjective sensation which probably develops as a result of integration of signals from the cen-tral nervous system and some peripheral receptors. Known dyspnoegenic stimuli include the sensation of an incre-ased effort of the respiratory muscles, information from chemoreceptors on the inadequacy of ventilation, frompulmonary receptors on the compression of the airways and disharmony between information on the tension ofthe respiratory muscles and the corresponding shortening of the muscle. Pathological dyspnoea, incl. that of cardi-ac origin is usually associated with impaired breathing. Dyspnoea can be measured. Possible influencing of dys-pnoea depends on knowledge of the mechanism of genesis of this sensation. Treatment of dyspnoea can be focu-sed on increasing the efficiency of respiratory muscles, reduction of afferentation from receptors or suppressionof the central integration of the mentioned stimuli.

Key words:
dyspnoea, psychometry, respiration, regulation of breathing.


Autoři: V. Šmejkal
Působiště autorů: Ústav patologické fyziologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 9-12
Kategorie: Články

Souhrn

Dušnost je subjektivní pocit, který pravděpodobně vzniká integrací signálů z centrálního nervového systémua řady periferních receptorů. Mezi známé dyspnoegenní podněty patří pocit zvýšeného úsilí dýchacích svalů, in-formace z chemoreceptorů o nedostatečnosti ventilace, z plicních receptorů o kompresi dýchacích cest a nesouladmezi informací o tenzi vyvinuté dýchacími svaly a jí odpovídajícímu zkrácení svalu. Patologická dušnost, a toi kardiálního původu, bývá spojena s poruchami dýchání. Dušnost lze měřit. Možnosti ovlivnění dušnosti závisína znalosti mechanizmu vzniku tohoto pocitu. Léčba dušnosti může být zaměřena na zvýšení výkonnosti dýcha-cích svalů, snížení aferentace z receptorů nebo potlačení centrální integrace uvedených podnětů.

Klíčová slova:
dušnost, psychometrie, dechová práce, regulace dýchání.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se