UTVÁŘENÍ MATEŘSKÉHO POUTA V TĚHOTENSTVÍ


Development of the Maternal Bond during Pregnancy

Formation of the maternal bond during pregnancy is an area of scientific interest explored very little so far.The interaction between mother and child during pregnancy is conceived with increasing frequency as a peculiarprocess of learning where the infant starts to develop his genetic predispositions. In this way it is possible to influ -ence the further development of the infant during the first few months after delivery. The presented paper summa-rizes selected results of an empirical study implemented in 1996 to 1998. The group comprised 481 pregnant wo-men with a permanent domicile in Brno. Within the framework of the project it proved possible to apply a pre-viously elaborated scale for the assessment of the maternal bond during pregnancy. From the results ensues thata strong maternal bond is present during the seventh month of pregnancy in some two-thirds of women. The in-vestigation was also concerned with cultural and situational factors which influence the formation of a strongbond to the child during pregnancy. It proved possible to test the effect of the style of the pregnant womans™ mot-her during her childhood, the amount of experienced stress, the level of social support and the influence of thepartner on the maternal bond of the pregnant women.

Key words:
maternal bond, maternal role, stress, social network, partner.


Autoři: J. Winkler
Působiště autorů: Výzkumný ústav zdraví dítěte, Brno
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 5-8
Kategorie: Články

Souhrn

Utváření mateřského pouta v těhotenství je dosud málo probádanou oblastí vědeckého zájmu. Interakce mezimatkou a dítětem v těhotenství jsou přitom stále častěji chápány jako svérázný proces učení, při němž dítě začínározvíjet své genetické predispozice. Tímto způsobem je možné ovlivnit další vývoj dítěte v prvních měsících poporodu. Stať shrnuje vybrané výsledky empirické studie realizované v letech 1996 až 1998. Výzkumný soubortvořilo 481 těhotných žen, které měly trvalé bydliště v městě Brně. V rámci výzkumu se podařilo aplikovat pře-dem vytvořenou škálu na měření intenzity mateřského pouta v těhotenství. Z výsledků vyplývá, že silné mateřsképouto mají v sedmém měsíci těhotenství vytvořeny asi dvě třetiny žen. Dále se studie zabývala kulturními a situ-ačními faktory, které vznik silného pouta k dítěti v průběhu těhotenství ovlivňují. Podařilo se ověřit působnoststylu chování matky těhotné ženy v jejím dětství, míry prožívaného stresu, úrovně sociální opory a vlivu partnerana mateřské pouto těhotných žen.

Klíčová slova:
mateřské pouto, mateřská role, stres, sociální síť, partner.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Multidisciplinární zkušenosti u pacientů s diabetem
nový kurz
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)

Halitóza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se