AUTOPROTILÁTKY V PATOGENEZI A DIAGNOSTICEINZULIN-DEPENDENTNÍHO DIABETES MELLITUS


Autoantibodies in the Pathogenesis and Diagnosis of Insulin-dependent Diabetes Mellitus

Insulin-dependent diabetes mellitus is considered an autoimmune disease. The immune response is targeted onautoantigens of B-cells of the islets of Langerhans. The most important autoantigens are glutamic acid decarboxylase,protein tyrosine phosphatase and insulin. Despite the fact that their role in the pathogenesis of insulin-dependentdiabetes mellitus is not clear, they are used in diagnosis and can identify subjects at high risk for the developmentof the disease.

Key words:
insulin-dependent diabetes mellitus, autoimmune disease, autoantibodies, glutamate decarboxylase,tyrosine phosphatase.


Autoři: M. Prázný;  J. Škrha
Působiště autorů: III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 268-271
Kategorie: Články

Souhrn

Inzulin-dependentní diabetes mellitus je pokládán za autoimunitní onemocnění. Imunitní reakce je zde zaměřenaproti autoantigenům B buněk Langerhansových ostrůvků pankreatu, ze kterých nejvýznamnější jsou dekarboxylázakyseliny glutamové, specifická tyrozinfosfatáza a inzulin. Přestože není dosud jasná jejich úloha v patogeneziinzulin-dependentního diabetes mellitus, nalézají uplatnění v diagnostice a při vyhledávání osob s vysokým rizikemvývoje onemocnění.

Klíčová slova:
inzulin-dependentní diabetes mellitus, autoimunitní onemocnění, autoprotilátky, glutamátdekar-boxyláza, tyrozinfosfatáza.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se