AUTOPROTILÁTKY V PATOGENEZI A DIAGNOSTICEINZULIN-DEPENDENTNÍHO DIABETES MELLITUS


Autoantibodies in the Pathogenesis and Diagnosis of Insulin-dependent Diabetes Mellitus

Insulin-dependent diabetes mellitus is considered an autoimmune disease. The immune response is targeted onautoantigens of B-cells of the islets of Langerhans. The most important autoantigens are glutamic acid decarboxylase,protein tyrosine phosphatase and insulin. Despite the fact that their role in the pathogenesis of insulin-dependentdiabetes mellitus is not clear, they are used in diagnosis and can identify subjects at high risk for the developmentof the disease.

Key words:
insulin-dependent diabetes mellitus, autoimmune disease, autoantibodies, glutamate decarboxylase,tyrosine phosphatase.


Autoři: M. Prázný;  J. Škrha
Působiště autorů: III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 268-271
Kategorie: Články

Souhrn

Inzulin-dependentní diabetes mellitus je pokládán za autoimunitní onemocnění. Imunitní reakce je zde zaměřenaproti autoantigenům B buněk Langerhansových ostrůvků pankreatu, ze kterých nejvýznamnější jsou dekarboxylázakyseliny glutamové, specifická tyrozinfosfatáza a inzulin. Přestože není dosud jasná jejich úloha v patogeneziinzulin-dependentního diabetes mellitus, nalézají uplatnění v diagnostice a při vyhledávání osob s vysokým rizikemvývoje onemocnění.

Klíčová slova:
inzulin-dependentní diabetes mellitus, autoimunitní onemocnění, autoprotilátky, glutamátdekar-boxyláza, tyrozinfosfatáza.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se