TALEK - STANDARDNÍ LÉK V TERAPII MALIGNÍCHPLEURÁLNÍCH VÝPOTKŮ


Talc - Standard Medicament in the Treatment of Malignant Pleural Effusion

Currently, talc is the most effective and widely-used agent for chemical pleurodesis in the treatment of bothmalignant pleural effusion and pneumothorax. Its popularity has been growing due to the low incidence of sideeffects, low cost and higher success rate in comparison with other agents (tetracyclines, bleomycin, Corynebacteriumparvum). The guidelines for talc pleurodesis are summarized and the history of the Corynebacterium parvum as anagent for chemical pleurodesis is mentioned. Its production in the Czech Republic has been halted due to the increasedinterest in the talc as a chemical sclerosant.

Key words:
malignant effusion, pneumothorax, pleurodesis, talc, Corynebacterium parvum, tetracyclin, bleomy-cin.


Autoři: M. Bednář;  P. Bezdíček 1
Působiště autorů: Ústav lékařské mikrobiologie 3. LF UK a FNKV, Praha, 1 Division of Pulmonary and Critical Care Medicine, The New York Hospital - Cornell University Medical College, New York, USA
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 82-84
Kategorie: Články

Souhrn

Talek je v současné době ve světě nejpoužívanějším prostředkem pro chemickou pleurodézu při pleurálním výpotkua pneumotoraxu. Jeho obliba vzrostla zejména v posledních letech díky nízké ceně, vysoké účinnosti v porovnánís ostatními používanými látkami (tetracykliny, Corynebacterium parvum, bleomycin) a nízkému výskytu kompli-kací. Je zmíněna historie přípravku Corynebacterium parvum, jehož výroba v očekávání brzkého příklonu našichklinických lékařů k talku končí.

Klíčová slova:
maligní výpotek, pneumothorax, pleurodéza, talek, Corynebacterium parvum, tetracyklin, bleo-mycin.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se